Hart APK

0
381

Cardioloog Leo Hofstra van het academisch ziekenhuis Maastricht wil zoveel mogelijk medewerkers van bedrijven en inwoners van onder meer de gemeente Maastricht de kans geven de conditie van hun hart te laten testen. Hofstra wil dat iedereen gescreend wordt op factoren als bloeddruk, buikomvang, lengte en gewicht. Ook krijgt iedereen die zich aanmeldt een lijst toegestuurd met allerlei vragen over zijn persoonlijke leefstijl. De strikt vertrouwelijke gegevens worden vertaald naar een risicoscore, die duidt hoeveel kans iemand heeft om binnen tien jaar een hartinfarct te krijgen. Die score wordt ieder persoonlijk toegestuurd met een op maat gesneden advies.

Hofstra, die graag spreekt van een ‘APK-test voor het hart’, heeft grote ambities met zijn Happy-project. Liefst zou hij zijn project mondiaal uitrollen, om te beginnen in Nederland.

Gezondheidsweek van start met health check voor personeel
Met de Gezondheidsweek en HAPPY azM geeft het Maastricht UMC+ invulling aan integraal gezondheidsmanagement, waarin goed werkgeverschap en vitaliteit van de medewerkers centraal staan.

Afremmen toename hart- en vaatziekten
HAPPY is een programma van de cardiologen dr. L. Hofstra van het Maastricht UMC+ en dr. J. Narula van de Universiteit van Californië (VS). HAPPY staat voor Heart Attack Prevention Program for You. De cardiologen willen met health checks wereldwijd de toename van hart- en vaatziekten afremmen. Maar het begint op kleine schaal, bij het Maastricht UMC+ als onderdeel van de Gezondheidsweek. "Het is belangrijk om hier te starten, omdat mensen in Limburg 2 tot 3 keer meer kans lopen op een hartinfarct dan in andere provincies. Mogelijke oorzaak is de leefstijl van de Limburger, die onder meer minder lijkt te bewegen dan andere Nederlanders," legt dr. Hofstra uit.

APK-keuring
De afgelopen maand hebben medewerkers van het ziekenhuis zich vrijwillig kunnen opgeven voor HAPPY azM. Ze hebben een vragenlijst ingevuld op internet en hebben aangegeven wanneer en hoe laat ze getest willen worden. Dat kan van 7 t/m 11 april iedere dag van 6:30 uur tot 10:00 uur op niveau 4 van het ziekenhuis. De test is een soort 'APK-keuring voor het hart'; van iedere deelnemer wordt bloed afgenomen en lengte, gewicht, buikomvang en bloeddruk gemeten. Die strikt vertrouwelijke gegevens worden vertaald naar een risicoscore, die duidelijk maakt hoeveel kans iemand heeft om binnen 10 jaar een hartinfarct te krijgen. Die score krijgt iedereen persoonlijk toegestuurd met een op maat gesneden advies.
"Dat kan schrikken zijn voor sommige medewerkers. Maar als we er op tijd bij zijn, is er nog genoeg aan te doen," zegt cardioloog Hofstra. "Wat HAPPY bijzonder maakt vergeleken met andere check-ups, is de nazorg die de deelnemers krijgen. Via HAPPY e-mails en nieuwsbrieven via internet geven we mensen op maat gemaakte programma's op het gebied van leefstijl. Daarvoor putten we uit een database met 22 miljoen verschillende adviezen. Zo krijgt iedereen een jaar lang persoonlijke begeleiding." Volgend jaar volgt een tweede HAPPY azM health check om te bekijken of er iets veranderd is bij de deelnemers.
De HAPPY-methode van massascreening gecombineerd met massacommunicatie blijkt te werken. Uit een pilotproject waaraan vorig jaar 1000 mensen meededen, bleek dat de risicoscores gemiddeld met vijftien procent naar beneden waren gehaald. Ook de bloeddruk van de deelnemers bleek flink te zijn gedaald. Maar liefst 82 procent ging gezonder leven. 

Meerwaarde 
De afdeling Arbo van het ziekenhuis ziet in HAPPY azM een goede manier om een gezonde leefstijl bij het personeel te stimuleren. Vandaar dat het ook een belangrijk onderdeel is van de door Arbo geïnitieerde Gezondheidsweek. Daarin draait het niet alleen om de health check, maar ook om workshops en lezingen over bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Daarnaast is het eten in het personeelsrestaurant aangepast.
Ook ná de Gezondheidsweek ondersteunt de afdeling Arbo medewerkers die hulp willen bij het realiseren en volhouden van een gezondere leefstijl. Wie behoefte heeft aan persoonlijke begeleiding, kan hulp krijgen van de reïntegratieconsulent en de bedrijfsartsen. Het ziekenhuis is bovendien van plan om medewerkers tegen een sterk gereduceerd tarief fitness aan te bieden. Deze vorm van integraal gezondheidsmanagement werpt volgens Arbo-manager Huub Luyten in eerste instantie vruchten af voor de medewerker zélf. "Iemand die gezond eet, niet rookt en voldoende beweegt loopt namelijk 80% minder risicio op het krijgen van een hartinfarct". Daarnaast levert het een belangrijke meerwaarde op voor het ziekenhuis."Een organisatie met gratis preventieve gezondheidsprogramma's en vitaal personeel leidt tot minder ziekteverzuim en onderscheidt zich op de arbeidsmarkt," aldus Luyten. 

Provinciale steun
Het HAPPY-programma stopt niet bij het ziekenhuis van het Maastricht UMC+. Diverse bedrijven en organisaties in Limburg hebben al interesse getoond in deze vorm van gezondheidsscreening. De verwachting is dan ook dat HAPPY de komende jaren op meer locaties plaats zal vinden. Gedeputeerde Odile Wolfs (PvdA) omarmt het initiatief van Leo Hofstra, cardioloog in het AZM, om alle inwoners van Maastricht de kans te geven mee te doen aan een onderzoek naar hart- en vaatziekten. De provincie is bereid het project mede te financieren.

Gedeputeerde Wolfs, die ervan uitgaat dat ook de gemeente Maastricht en het Zorgkantoor het project ondersteunen, ziet veel in de gezondheidscheck van Hofstra. Ze wil dat het onderzoek periodiek wordt herhaald en ziet mogelijkheden ook elders in Limburg mensen op risico’s van hartfalen te onderzoeken. „Ik kan me voorstellen dat we dit project ook in Parkstad moeten organiseren”.