Fertiliteitscentrum Isala klinieken opent deuren van nieuwe locatie

0
207

Afdeling vervult belangrijke regionale IVF-functie
Donderdag 10 april a.s. openen de Isala klinieken het nieuwe Fertiliteitscentrum aan de Dr.
Spanjaardweg. De nieuwe locatie is voorzien van zowel een polikliniek als een laboratorium. Dit
biedt de mogelijkheid voor een unieke en intensieve samenwerking tussen beide disciplines.
Het Fertiliteitscentrum heeft een belangrijke regionale functie op het gebied van IVF
behandelingen, omdat het als enige een vergunning heeft voor de laboratoriumfase van IVF.
Specialisten uit ziekenhuizen in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Flevoland
consulteren regelmatig de Zwolse inhoudsdeskundigen. Daarnaast is er een formele
samenwerking met de ziekenhuizen in Enschede, Deventer, Meppel en Almelo. Het
laboratorium voldoet als eerste in Nederland aan de strenge Europese richtlijnen voor
luchtbehandeling, vastgelegd in de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal. Verwacht
wordt dat het laboratorium nog voor de zomer het kwaliteitskeurmerk (CCKL-keurmerk)
ontvangt.Het nieuwe laboratorium is voorzien van een speciaal luchtbehandelingssysteem en een monitoringsen alarmsysteem voor apparatuur en opslagfaciliteiten. Beide systemen dragen bij aan een hogekwaliteit van zorg. Maar de nieuwe locatie biedt ook meer privacy voor de patiënt, door de verbeterde baliefunctie. Daarmee wordt gehoor gegeven aan opmerkingen van patiënten uit het patiënttevredenheidsonderzoek. In het Fertiliteitscentrum van de Isala klinieken kunnen patiënten terecht voor het laten onderzoekenen behandelen van vruchtbaarheidsproblemen. De afdeling richt zich op paren bij wie het gedurende
lange tijd niet gelukt is om zwanger te raken. Zowel vrouwen als mannen kunnen hier worden
behandeld.