Aantal mensen met diabetes neemt 50% af door gezond gewicht en voldoende beweging

0
202

Rapport RIVM geeft aan: veel gezondheidswinst te behalen met maatregelen om diabetes te voorkomen

Het RIVM publiceerde vandaag het rapport 'Opportunities for preventing diabetes and its cardiovascular complications'. In dit rapport onderzoekt het RIVM kansrijke maatregelen om diabetes en de complicaties ervan in Nederland te voorkomen. Hieruit blijkt dat betere zorg voor diabetespatiënten jaarlijks 1500 hartaanvallen en beroertes kan voorkomen. Bovendien kan het aantal mensen dat diabetes krijgt, jaarlijks met 1900 (2%) omlaag door een nationale aanpak met effectieve maatregelen gericht op gewichtsvermindering. De cijfers zijn gebaseerd op, wat het RIVM noemt, een realistisch scenario.

Naast het realistisch scenario beschrijft RIVM in haar rapport het maximaal haalbare scenario. Volgens het maximaal haalbaar scenario zou het aantal nieuwe gevallen van diabetes type 2 in Nederland in de komende 20 jaar ongeveer met 50% verminderd zijn, mits iedereen een gezond gewicht zou hebben en voldoende zou bewegen. Dit betekent een verschil van 48% ten opzichte van het realistische scenario.

Het Diabetes Fonds is er van overtuigd dat er meer winst te behalen valt in de strijd tegen overgewicht en vindt een realistisch scenario van 2% niet voldoende maar streeft naar meer. Het Diabetesfonds heeft in haar meerjarenbeleidsplan 2008-2011 als doelstelling staan dat het almaar stijgende aantal mensen dat diabetes type 2 ontwikkelt over 10 jaar is verminderd met 20.000 per jaar.

Diabetes is namelijk vaak het eerste signaal in een lange keten van ziektes, waardoor een goede, effectieve aanpak belangrijk is. Want, zo concludeert ook het RIVM, succesvolle preventie van diabetes en diabetescomplicaties rechtvaardigen extra kosten door de gezondheidswinst die deze investeringen opleveren.

Er is nog heel veel vooruitgang te boeken. Het Diabetes Fonds ziet het als een van zijn taken om de groei van mensen met diabetes een halt toe te roepen. In het nieuwe beleid, dat eind 2007 is vastgesteld, krijgt preventie een zwaarder accent. Het Fonds zet de komende jaren extra in op het ontwikkelen en optimaliseren van effectieve preventiemethoden om af te vallen en voldoende te bewegen te stimuleren. En roept daarnaast de politiek op om extra te investeren in de aanpak tegen overgewicht. Volgens het RIVM en het Diabetes Fonds is het daarom van groot belang (nieuwe) effectieve leefstijlinterventies te identificeren en optimaliseren om diabetes te voorkomen.

Waarom?

Steeds meer mensen krijgen diabetes. In 1993 waren er 250.000 mensen gediagnosticeerd met diabetes, in 2003 waren dat er 600.000, jaarlijks komen er zo'n 70.000 mensen bij. Daarnaast zijn er naar schatting zo'n 250.000 mensen die diabetes hebben, maar het nog niet weten. Zo'n 85% van de totale groep heeft diabetes type 2. De voornaamste redenen voor de stijging van het aantal mensen met diabetes type 2 zijn, naast vergrijzing, verkeerde voeding en te weinig beweging waardoor overgewicht ontstaat.

Hoe?

Het Diabetes Fonds ziet het als een van zijn taken om die groei een halt toe te roepen. In het nieuwe beleid, dat eind 2007 is vastgesteld, krijgt preventie daarom een zwaarder accent. Er wordt geïnvesteerd in een preventieprogramma waarbij:

  1. We ons richten op de specifieke groepen die een verhoogd risico lopen.
  2. Actief de samenwerking zoeken met andere partijen in het veld.
  3. Effectieve methoden (interventies) ontwikkelen voor de doelgroepen om het risico op diabetes te beperken.
  1. Voorlichting geven over het risico dat mensen lopen en wat zij zelf kunnen doen om hun kansen te verkleinen.
  2. We mensen met een verhoogd risico opsporen.
  3. Onderzoek doen naar de oorzaken van diabetes type 2, om te komen tot nieuwe aanknopingspunten voor effectieve behandelmethoden.

Het preventieprogramma met twee pijlers: wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

Wetenschappelijk onderzoek

Met wetenschappelijk onderzoek zullen we ons vooral richten op het subsidiëren van onderzoek naar effectieve interventies en innovatieve methodes van diabetespreventie voor specifieke doelgroepen. De kennis die er al is moet nu toepasbaar worden gemaakt in de praktijk.

Voorlichting

De groei van het diabetesprobleem is geen op zichzelf staand probleem. Het onderliggende probleem, namelijk een verkeerde leefstijl en overgewicht, is een veel breder maatschappelijk probleem. Dit probleem moet in onze visie breed worden aangepakt, door verschillende organisaties en disciplines.

Om deze redenen, kiest het Diabetes Fonds in zijn preventiestrategie nadrukkelijk voor samenwerking met andere partijen, zowel uit de publieke als de private sector.

LLL

Omdat diabetes vaak voorkomt in samenhang met hart- en vaatziekten en nierfalen, bundelen het Diabetes Fonds, Nierstichting Nederland en de Nederlandse Hartstichting de krachten in een gezamenlijk preventieprogramma LekkerLangLeven. De combinatie van(risico op) diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen komt vooral voor bij mensen metovergewicht ouder dan 45 jaar, Nederlanders van allochtone herkomst (met nameTurken, Marokkanen en Hindoestanen) en mensen met een lage sociaal-economischestatus. Voor deze gezamenlijke risicogroepen wordt met Hartstichting en Nierstichting een effectief preventieaanbod (opsporing, risicocommunicatie en begeleiding) ontwikkeld en gerealiseerd.

Rol overheid

Daarnaast blijven we gezamenlijk nadrukkelijk de aandacht vragen voor het maatschappelijke probleem, dat het aantal mensen met een ongezonde leefstijl steeds maar toeneemt. Er ligt in onze optiek ook een taak voor de overheid, die daarin een regierol kan pakken om de versnippering van initiatieven tegen te gaan en een gezonde leefomgeving te bevorderen.

Realistisch gezien is de 2% vermindering van diabetespatiënten (zoals genoemd in persbericht RIVM) erg weinig. Dit moet hoger kunnen, dat is ook de doelstelling van het kabinet, daarom is preventie erg belangrijk. Er is meer geld nodig voor onderzoek naar succesvolle preventie-methoden. Ondersteunend hieraan stelt het RIVM-rapport dat kosteneffectiviteitsratio's van preventieve interventies gunstig zijn, dat huidige preventie-inzet maar een fractie oplevert van de potentiële gezondheidswinst en dat het van belang is (nieuwe) effectieve leefstijlinterventies te identificeren en optimaliseren

Kijk op Diabetes

Verder zal de komende beleidsperiode een actieve rol worden genomen in de door de NDF gestarte 'Kijk op Diabetes' campagne. We willen samen met andere partijen voortbouwen op het succes van deze campagne, gericht op mensen van 45 jaar en ouder met overgewicht.

Bron: Het Diabetes Fonds