Huisartsen gaan bereikbaarheid verbeteren

Huisartspraktijken moeten voor patiënten en zorgverleners beter bereikbaar worden. Dat concludeerde de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging gisteravond. Weliswaar blijkt uit diverse onderzoeken onder patiënten een hoge mate van tevredenheid over de zorg die men ontvangt, maar de bereikbaarheid van de huisartspraktijk blijft een punt van aandacht. Onder andere de instelling van een spoedlijn in iedere praktijk, afschaffen van antwoordapparaten en uitbreiding van het aantal doktersassistenten zijn maatregelen om de bereikbaarheid te vergroten. 

De LHV-Ledenraad besprak op 8 april een concept-voorstel voor de verbetering van de bereikbaarheid van huisartspraktijken tijdens kantooruren. Basis voor deze voorstellen is het LHV-beleid, waarin de patiënt samen met de huisarts centraal staat.

Het besproken voorstel stelt dat de patiënt bij telefonisch contact altijd een medisch deskundige aan de lijn moet krijgen. Het gebruik van antwoordapparaten of het doorverwijzen naar doktersdiensten wordt ontraden. Voor spoedeisende hulp dient iedere praktijk over een aparte spoedlijn te beschikken, waar de patiënt binnen dertig seconden een deskundige aan de lijn krijgt. 

Om alle voorstellen te realiseren is een forse uitbreiding van het aantal praktijkassistenten noodzakelijk. Op dit moment is voor een normpraktijk van 2350 patiënten 1 FTE praktijkassistentie beschikbaar. Een fulltime assistente werkt echter slechts 38 uur, terwijl in de voorstellen wordt uitgegaan van een bereikbaarheid van de praktijk gedurende 50 uur. Daarvoor is per praktijk 1,6 FTE praktijkassistente nodig. Tevens zijn extra investeringen in telecom-apparatuur noodzakelijk.

Recente artikelen