Zorg 2.0 versus Health 2.0

0
2567

Ik las ergens dat wij iets achter lopen met Zorg 2.0 t.o.v. health 2.0. Waar is deze vergelijking op gebaseerd ? Is het wel vergelijkbaar of moet je gewoon zeggen dat Zorg 2.0 Nederlands is en Health 2.0 Amerikaans en als zodanig niet vergelijkbaar is. Door omstandigheden heb ik mij vanaf Februari van 2008 verdiept in Web 2.0 in relatie tot de zorg en dan met name patientgericht. Ik heb mij verbaasd dat er op het Nederlandse net weinig gebruikt gemaakt wordt van de mogelijkheden die toch wel zijn. Aangezien wij ook op zoek zijn naar sponsoren om www.zorgbode van de grond te krijgen en een aantal organisaties benaderd hebben, verbaasde het mij dat ik een afwijzing kreeg van een organisatie en wel met de volgende reden tot afwijzing : Helaas kunnen wij niet tegemoet komen aan uw verzoek tot ondersteuning en wel om de volgende reden : Wij begrijpen uw behoefte aan financiële ondersteuning maar moeten u helaas berichten dat wij u verzoek niet kunnen honoreren. Het ……………. biedt voornamelijk financiële steun aan initiatieven die zorgvernieuwend zijn en/of de doelmatigheid van de zorgverlening bevorderen.

Mijn antwoord daarop was : www.zorgbode.nl is zorgvernieuwend , daar waar grote partijen het laten liggen wordt dit door particulier iniatief opgepakt. Wij overwegen o.a. een samenwerking aangaan met www.sugarstats.com een website die ervoor zorgdraagt dat diabetici minder vaak bij de arts c.q. in het ziekenhuis zullen komen. www.zorgbode.nl is zorgvernieuwend, aangezien wij iets gaan doen volgens web 2.0 standaarden wat nu nog ongekend is. Dit wordt ook wel Health 2.0 danwel Zorg 2.0 genoemd.

www.zorgbode.nl is zorgvernieuwend, omdat het onderling communiceren zoals wij het aanbieden gezondheidsbevorderend werkt. www.zorgbode.nl is zorgvernieuwend, omdat het een koppeling tot stand brengt tussen patient – de omgeving en de zorgverlener. Alles volgens de standaarden van Zorg 2.0 en ook nog eens superbeveiligd. www.zorgbode is zorgvernieuwend, aangezien wij tools zullen gaan aanreiken waardoor de patient via muis en beeldscherm bepaalde zorgvragen zelf kan oplossen zonder daar de zorgmedewerkers voor lastig te vallen. www.zorgbode.nl is zorgvernieuwend, omdat nieuwe applicaties afgeleid van www.sugarstats.com ervoor zullen zorgdragen dat er minder gebruik wordt gemaakt van de wachtkamer van de huisarts. Al met al denk ik dat veel organisaties de kennis danwel het belang van Zorg 2.0 niet inzien. Wij gaan rustig door met onze ontwikkeling en zullen aantonen dat zorgbode zowel in kwaliteit als kwantiteit een voorloper gaat worden op dit gebied.