Sta stil bij honger: Walk the World op 1 juni

0
185

Sta stil bij honger: Walk the World op 1 juniWalk the World, de wereldwijde sponsorloop om aandacht te vragen voor honger bij kinderen en geld in te zamelen voor het schoolvoedselprogramma van het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties, vindt dit jaar plaats op zondag 1 juni. In alle tijdzones wandelen circa 1 miljoen mensen 5 kilometer. Dat is de gemiddelde afstand die een kind in een ontwikkelingsland van huis naar school loopt, vaak zonder te hebben gegeten. Net als vorig jaar wordt de Nederlandse editie van de sponsorloop in het centrum van Rotterdam georganiseerd. Wandelaars kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Walk the World 2008 via www.walktheworld.nl.

Maak ook een verschil, loop mee of sponsor
Elke 6 seconde sterft een kind aan honger. Honger bij kinderen kan worden opgelost. Al voor € 0,20 krijgt een kind in een ontwikkelingsland een gratis maaltijd op school. Door alleen, met vrienden, collega’s of met het hele gezin mee te lopen met Walk the World of door een loper te sponsoren kan iedereen een bijdrage leveren aan de oplossing van het hongerprobleem bij kinderen. Lopers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Walk the World 2008 via www.walktheworld.nl. Deelname kost € 5,00. Dit bedrag wordt volledig gedoneerd aan het WFP.

World Food Programme

Scholing is voor kinderen één van de beste manieren om de cyclus van armoede en honger te doorbreken. Via het schoolvoedselprogramma van het WFP krijgen kinderen in gebieden met onzekere voedselvoorzieningen iedere schooldag een gratis voedzame maaltijd op school. Voor veel ouders is dit een reden om kinderen naar school te sturen in plaats van ze te laten werken. En dat is vooral belangrijk voor meisjes die vaker door hun ouders worden thuisgehouden. Zo biedt het schoolvoedselprogramma kinderen een kans op een beter leven, nu en in de toekomst. Met het dagelijks voeden van ruim 20 miljoen kinderen in meer dan 70 landen draagt het schoolvoedselprogramma bij aan het behalen van twee van de millenniumdoelstellingen voor 2015: halveren van het aantal mensen dat honger lijdt en bevorderen dat kinderen in alle landen basisonderwijs volgen.

De partners van het WFP
In Nederland organiseren TNT, Unilever en DSM namens het World Food Programme Walk the World 2008. Deze organisaties zijn corporate partners van het WFP. Naast Walk the World ondersteunen TNT, Unilever en DSM het WFP door de inzet van kennis, materialen en financiële middelen.

TNT, als vooraanstaande logistieke onderneming, zet haar expertise en materialen in om het WFP te ondersteunen bij de distributie van voedsel wereldwijd. Daarnaast zorgt TNT wereldwijd voor fondsenwerving en bewustwording door op verschillende manieren geld in te zamelen en aandacht en betrokkenheid te vragen voor de problemen die in de wereld spelen. Voor TNT is dit partnership de grootste verbintenis ooit.

Unilever gaat de strijd aan tegen honger en ondervoeding bij kinderen, door in samenwerking met het WFP onder de naam ‘Together for Child Vitality’ voedsel te verstrekken op scholen en voedingskundig onderwijs te verzorgen.

DSM als grootste vitamine producent ter wereld helpt het WFP bij het verbeteren van de voedingswaarde van het voedsel dat het WFP verstrekt. In het programma ‘Improving Nutrition – Improving Lives’ ondersteunt DSM met kennis en materialen. Er is een programma ontwikkeld waarmee de belangrijkste voedingsmiddelen in ontwikkelingslanden verrijkt kunnen worden met essentiële vitaminen en mineralen.