Specialisten gaan elkaar beoordelen

Op de site van ISMS vindt u alle informatie over het project Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS). Het project IFMS is een initiatief van de Orde van Medisch Specialisten (OMS www.orde.artsennet.nl ) en wordt samen met vertegenwoordigers van de medisch wetenschappelijke verenigingen en een achttal ziekenhuizen uitgevoerd.Dit zijn de deelnemende ziekenhuizen:

  • Catharina Ziekenhuis
  • Sint Elisabeth Ziekenhuis
  • Elkerliek Ziekenhuis
  • Isala Klinieken
  • Haga Ziekenhuis
  • Maxima Medisch Centrum
  • Sint Anna Ziekenhuis 
  •  Ziekenhuis Sint Jansdal

Het feitelijk functioneren van de individuele specialist staat steeds meer in de belangstelling. De aandacht richt zich niet alleen op de vraag wat een arts weet en kan, maar is veel algemener geworden. Hoe functioneert de individuele arts binnen de complexe omgeving van spreekkamer, bespreekruimte, maatschap, ziekenhuis en gezondheidszorg? Vragen die niet alleen vanuit het professionele imperatief voortkomen, maar ook indringend gesteld worden door de samenleving waar de medicus onderdeel van is. Individuele kwaliteit is een veelomvattend en complex begrip. Uit alle pogingen, in de westerse wereld, om de competenties van een bekwaam arts te definiëren wordt één ding duidelijk: een dokter wordt niet langer ‘slechts’ aangesproken op de toepassing van zijn medische expertise, maar dient al zijn professionele kwaliteiten – aantoonbaar – te ontwikkelen.

Niet alleen de definitie en afbakening van het begrip individuele kwaliteit zijn complex. Ook de vraag hoe het individuele functioneren van medisch specialisten te evalueren is niet eenvoudig te beantwoorden. Om deze reden installeerde de Orde in 2005 de Commissie Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) met de opdracht een uitspraak te doen over de wijze waarop de evaluatie van individuele medisch specialisten in de toekomst het beste kan plaatsvinden.

Het bestuur van de Orde heeft in juni 2005 de Commissie IFMS geinstalleerd. De commissie staat onder voorzitterschap van dhr Prof. dr. H.P.H. (Berry) Kremer, neuroloog.
Mw dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts is projectleider IFMS. De commissie bestaat verder uit de volgende personen.
mw J.F. Admiraal Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
dhr dr. G.P. Gerritsen Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
mw. A. Schuurhuis Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie
dhr. dr. M.H.H. Kramer Nederlandsche Internisten Vereeniging
dhr. H. Korsten Orde van Medisch Specialisten
dhr prof.dr. R.P.T.M. Grol UMC St. Radboud, Centre for Quality of Care Research WOK
dhr prof mr.dr. J. Legemaate KNMG
dhr dr. W.P. Oosterhuis Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek

Het onderscheid tussen functioneren en disfunctioneren is relevant omdat het doel van de evaluatie onder meer bepalend is voor het te ontwikkelen instrumentarium, de wijze van implementatie en eventueel aan te bieden ‘nazorg’. De Commissie richt zich in eerste instantie op het verder verbeteren van het functioneren. Later zal een voorstel volgen voor de ontwikkeling van een separaat beleid voor disfunctioneren.
De primaire doelstelling van individuele evaluatie is de continue verbetering van het professioneel handelen. Uiteindelijk doel is de bewaking en waar mogelijk verdere verbetering van de kwaliteit van de patientenzorg.

De evaluatie van het professioneel functioneren van de medisch specialist richt zich op 7 professionele competenties. Deze 7 competenties zijn terug te vinden in het competentiemodel dat het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) in 2003 heeft vastgesteld voor de specialisten opleidingen. Het is logisch om dezelfde competenties waarop artsen in opleiding tot specialist (AIOS) worden getraind en beoordeeld ook te laten gelden voor praktiserend medisch specialisten. Zo ontstaat een evaluatiecontinuüm.  In het evaluatiegesprek met de medisch specialist staat zijn of haar professioneel functioneren centraal. Het evaluatiegesprek wordt gehouden met een collega uit de medische staf die is opgeleid als gespreksleider. De gespreksleider is niet de persoon die oordeelt over het professioneel functioneren van de medisch specialist.

Volgens planning zullen de resultaten van de eerste fase van het project IFMS, inclusief de pilot evaluatiegesprekken in de 8 koploperziekenhuizen, op 14 juni 2007 tijdens een landelijke bijeenkomst worden gepresenteerd.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen