CGR roept artsen, apothekers & farmaceuten op om klachten in te dienen

0
267

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft met belangstelling kennis genomen van de uitzendingen van Tros Radar over beïnvloeding van artsen, apothekers en patiënten door de farmaceutische industrie en mogelijke onjuiste gedragingen door een aantal artsen.

Een aantal in de uitzendingen aangehaalde voorbeelden dateert van ten minste zes jaar geleden. Sinds die tijd is de regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame die zowel geldt voor artsen en apothekers als voor de farmaceutische industrie alleen maar scherper geworden. Datzelfde geldt voor het toezicht op die regels. De CGR benadrukt dat alle partijen zich moeten houden aan de regels. Wanneer er zich overtredingen voordoen, is dat uiteraard buitengewoon kwalijk.
Daarom roept de CGR artsen, apothekers, farmaceuten en andere belanghebbenden actief op om, zodra zij een misstand aantreffen, hun verantwoordelijkheid te nemen en actuele klachten in te dienen bij de CGR. Ook is het mogelijk om een zaak direct aan te brengen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), welke een actieve opsporingsbevoegdheid heeft.

Over de CGR

De CGR is opgericht door acht bij de geneesmiddelenvoorziening betrokken partijen en is belast met de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame. Hierbij staat de Gedragscode geneesmiddelenreclame centraal. De CGR behandelt klachten over reclame voor geneesmiddelen en beoordeelt adviesaanvragen over voorgenomen handelingen. Daarnaast draagt de CGR zorg voor informatievoorziening over geneesmiddelenreclame en vertaalt zij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen naar nieuwe regels en richtlijnen. De CGR werkt actief samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), welke toezicht houdt op de naleving van de regels en strijdige gedragingen opspoort en sanctioneert.