Mw. dr. R.M. Sonderegger (1967) is benoemd tot hoogleraar Metafysica en haar geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Mw. dr. R.M. Sonderegger (1967) is benoemd tot hoogleraar Metafysica en haar geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Ruth Sonderegger doet onderzoek naar de geschiedenis en de systematiek van het begrip ‘kritiek' in zowel de filosofie als andere disciplines. Daarbij speelt het verschil tussen het zogenoemde vóór-kritische denken en de kritische filosofie van Kant tot Foucault een even belangrijke rol als de verhouding tussen kritische theorieën en concrete praktijken van kritiek. In haar onderzoeksproject ‘Geschiedenis en toekomst van de kritiek' zet zij onderzoek voort dat zij startte in een onderzoeksproject over kunstkritiek aan de Freie Universität Berlin. Daarin stond de verhouding tussen filosofische esthetica en kunstkritiek centraal. Hoewel Sonderegger zich de laatste jaren voornamelijk heeft gericht op de samenhang tussen de theoretische en praktische dimensies van kritiek, doet zij sinds haar dissertatie ook onderzoek naar kunst als mogelijke vorm van kritiek.

Sonderegger is sinds 2005 universitair hoofddocent bij de afdeling Wijsbegeerte van de UvA. Eerder werkte zij als universitair docent bij deze afdeling. Van 1993 tot 2001 was zij universitair docent aan de Freie Universität Berlin. Daar promoveerde zij in 1998 met een proefschrift getiteld Für eine Ästhetik des Spiels. Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst. Ze is gastdocent geweest aan de New School for Social Research in New York en aan de universiteit van Pécs (Hongarije). Sinds 2004 is Sonderegger redactielid van Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie.

Bron: UvA Persvoorlichting

Recente artikelen