Meer hiv-testen in 2007 maar totaal aantal nieuwe hiv-diagnoses nog niet bekend

In 2007 bedroeg het aantal consulten bij soa-centra 78.062, een toename van 13% ten opzichte van 2006. Hierbij werd 86% van de bezoekers op hiv getest, wat een toename is ten opzichte van voorgaande jaren. Dit blijkt uit de tussentijdse landelijke hiv- en soa-cijfers over 2007 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Stand van zaken hiv in Nederland
Het voorlopige aantal nieuwe hiv infecties in 2007 is 822, maar door vertraging in het rapportageproces zal dit aantal naar verwachting nog toenemen. In 2006 zijn 970 hiv-diagnoses gesteld. Per 1 december 2007 waren er 14.114 mensen met hiv ooit geregistreerd in Nederland. Hiervan zijn ruim 10.000 mensen onder behandeling. De overige 4.000 zijn niet onder behandeling of overleden.

Dubbele infecties 
Dertien procent van de bezoekers van de GGD-soa poliklinieken in Nederland heeft n of meer soa. Bij 38% van de hiv-positieven werd n of meer soa aangetroffen. Bij 21% van de mannen die seks hebben met mannen (MSM) en bij 11% van de heteroseksuele populatie werden n of meer soa gevonden. Bij 38% van de hiv-positieven werd n of meer soa aangetroffen.

Stand van zaken soa in Nederland
Het percentage mensen dat bij de soa-centra positief testte op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) lijkt in 2007 verder te stabiliseren. Het absolute aantal opgespoorde en behandelde soa nam echter toe. Dit komt omdat het aantal mensen, dat zich op een soa laat testen, is toegenomen.

Chlamydia blijft de meest voorkomende soa, zowel bij mannen als bij vrouwen. De trend vanaf 2005 in het percentage positieve testen lijkt te stabiliseren. Ook is er in 2007 weer een toename in de Lymfogranuloma Venereum (LGV) infecties. Het aantal gevallen van infectieuze syfilis is nog steeds hoog, met name bij mannen die seks hebben met mannen. Maar ook hier lijkt sinds 2004 een dalende trend waar te nemen te zijn, zowel in absolute aantallen als in percentage positieve testen.

Voor meer informatie:

Persbericht RIVM, april 2008
Thermometer soa en hiv, stand van zaken, maart 2008, RIVM
– Rubriek Epidemiologie op de Professionalswebsite

Recente artikelen