Verbetering verpleeghuizen te traag

0
227

PvdA Tweede-Kamerlid Agnes Wolbert wil van staatssecretaris Jet Bussemaker weten hoe zij de verbetering van zorg in verpleeghuizen gaat versnellen. Wolbert: Binnen deze kabinetsperiode moet de kwaliteit van Verpleeghuizen op een acceptabel niveau zijn gebracht.

De Inspectie van Volksgezondheid constateerde na onderzoek dat de zorg in verpleeghuizen beter wordt, maar dat deze verbetreing nog te traag gaat. Wolbert noemt het zorgelijk dat niet alle verpleeghuizen voldoen aan de minimale norm voor veiligheid. Zo is er door personeelstekorten niet altijd toezicht in de huiskamers op dementerende ouderen. Wolbert wil van de staatssecretaris weten of zij op basis van de huidige tarieven voldoende personele bezetting kan inzetten om de veiligheid te garanderen.

Bovendien wil Wolbert weten hoe het komt dat er zon groot verschil is in de weergave van de stand van zaken door de media enerzijds en de officile instanties anderzijds. Zo was in een uitzending van Zembla te zien dat familieleden van clinten dagboeken bijhouden en foto- en video-opnamen maken om te laten zien hoe het er in verpleeghuizen aan toegaat. Hieruit komt onder meer naar voren dat veel ouderen geen dag zonder de zorg van hun kinderen of partner kunnen.

Wolbert wijst er in de vragen aan de staatssecretaris op, dat naast veiligheid ook welzijn een belangrijke norm zou moeten zijn. Volgens Wolbert moeten ook op dit punt zaken dringend worden verbeterd. Zo zijn er berichten dat bewoners niet of nauwelijks buiten komen en verpleeghuizen krijgen niet genoeg incontinentiemateriaal voor hun bewoners.

Hieronder de kamervragen van Agnes Wolbert aan staatssecretaris Bussemaker:

1. Bent u op de hoogte van het meest recente inspectierapport over de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen?

2. Wat gaat u doen met de constatering van de inspectie dat de verbeteringen in de sector te traag gaan?

3. Hebt u een plan van aanpak opgesteld dat ertoe leidt dat binnen deze kabinetsperiode de kwaliteit van alle verpleeghuizen op een minimaal acceptabel niveau is gebracht?

4. Kunt u bevestigen dat er een groot verschil is tussen de weergave van de stand van zaken door de officile instanties zoals de IGZ en de verhalen van verwanten van clinten zoals die te zien waren in de uitzending van Zembla?

5. Is het beeld dat we hebben van de kwaliteit van de verpleeghuizen via de IGZ [Inspectie GezondheidsZorg] betrouwbaar? Zo ja, hoe rijmt u dat met de priv – beelden uit Zembla en bijvoorbeeld het bericht dat De verpleeghuiszorg ver door de bodem is gezakt , waarin medewerkers van Arins Zorgpalet vertellen dat er niet altijd  toezicht is in huiskamers omdat er met n medewerker op 16 clinten wordt gewerkt.

6. Als veiligheid de minimumnorm is, kunt u dan garanderen dat op basis van de huidige tarieven voor verpleeghuiszorg voldoende personele bezetting kan worden ingezet om die veiligheid te bieden?

7. Zo ja, hoe verklaart u dan de constatering van de inspectie dat bij een derde van de verpleeghuizen dit niet geregeld is?

8. Bent u bereid om een norm af te spreken voor de minimale personele bezetting op afdelingen op een dusdanig niveau dat minstens de veiligheid van de bewoners is gegarandeerd?

9. Vindt u dat veiligheid de norm zou moeten zijn, of ook welzijn van de bewoners?

10. Als ook welzijn de norm is, zijn de huidige tarieven voor verpleeghuiszorg daarop dan ook gebaseerd? Zo ja, hoe verklaart u dan de berichten over bewoners die niet meer buiten komen of die bijvoorbeeld niet genoeg incontinentiemateriaal krijgen?

11. Vindt u, niet formeel maar menselijk gezien, dat directeuren van verpleeghuizen zouden mogen bepalen hoeveel incontinentiemateriaal per bewoner besteed mag worden?