PreventieConsult leidraad voor preventief medisch onderzoek

Vorige week pleitte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport ‘Toezicht op preventief medisch onderzoek’ voor de ontwikkeling van een richtlijn voor preventief medisch onderzoek. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Hartstichting, Diabetesfonds en Nierstichting onderschrijven deze aanbeveling van harte en hebben hiertoe dit voorjaar de eerste aanzet gegeven in de vorm van het PreventieConsult. Het PreventieConsult brengt de versnipperde kennis bij elkaar en biedt een wetenschappelijk verantwoorde leidraad voor preventief medisch onderzoek. Het geeft de hulpverlener een concreet instrument in handen om mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten vroegtijdig op te sporen, te begeleiden en te behandelen. Het PreventieConsult wordt dit najaar in de praktijk getoetst en is naar verwachting medio 2009 klaar. 

Getrapt

Het PreventieConsult bestaat uit drie modules. De eerste module betreft de opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en nierfalen. De twee andere modules betreffen kanker (samen met KWF Kankerbestrijding) en psychische aandoeningen. Het PreventieConsult kent een getrapte opbouw. Het begint met het invullen van een korte vragenlijst. Bij een verdenking op een hoog risico zal vervolgens eenvoudig lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek worden verricht. Tot slot bespreekt de huisarts de uitslagen en vindt zo nodig behandeling plaats conform de NHG-Standaarden, inclusief de daarbij aansluitende leefstijladviezen. De afzonderlijke modules van het PreventieConsult worden eerst in een beperkt aantal praktijken getest alvorens tot brede invoering over te gaan.

 

Samenwerking

Voor het welslagen van het PreventieConsult is het van essentieel belang dat zorgverleners en zorginstanties goed samenwerken, onder andere in de vorm van leefstijlprogramma’s, stoppen met roken cursussen, beweegprogramma’s, etc.

Recente artikelen