Doorbraak in bestrijding van Salmonella- en Campylobacter-infectie via kippen

0
526

Immuunreceptoren van de kip bepaald

Bacteriën zoals Salmonella en Campylobacter zijn een groot probleem voor de volksgezondheid. Een van de belangrijkste oorzaken van een Salmonella- of Campylobacter-infectie is het consumeren van besmette kippenproducten. Het bestrijden van deze bacteriën in de kip is daarom van groot belang voor de volksgezondheid.

Voor het ontwikkelen van nieuwe vaccins die kippen kunnen beschermen tegen Salmonella en Campylobacter, is gedetailleerd onderzoek naar het immuunsysteem belangrijk. De zogenoemde Toll-like-receptoren zijn immuunsensoren die de aanwezigheid van bacteriën, bijvoorbeeld in het darmkanaal, kunnen herkennen. Door deze herkenning wordt het immuunsysteem geactiveerd wat uiteindelijk leidt tot het opruimen van de bacteriën.

In haar promotieonderzoek heeft Marijke Keestra de functies van deze receptoren bepaald. De functies van deze receptoren bestaan uit het herkennen van specifieke bacteriële componenten, en uit de immuunreactie die door deze componenten wordt geactiveerd. Het blijkt dat de receptoren in de kip verscheidene unieke eigenschappen hebben, vergeleken met de soortgelijke receptoren van de mens. Door specifiek deze receptoren te activeren kan de immuunreactie beter gecontroleerd worden, wat van belang is voor het ontwikkelen van vaccins tegen gevaarlijke bacteriën.

  19-06-2008, 14:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Marijke Keestra, Diergeneeskunde Proefschrift: Molecular Dissection of the Chicken Toll-like Receptor Repertoire Promotor 1: Prof.dr. J.P.M. van Putten Promotor 2: Prof.dr. J.A. Wagenaar