Dichtslibben stents na dotterbehandeling onderzocht

0
4300

Jaarlijks worden in Nederland duizenden hartpatiënten gedotterd. Bij deze behandeling wordt een vernauwing in de kransslagader verwijderd om de kans op een hartinfarct te verminderen. Bij veel patiënten wordt ook een stent geplaatst, een klein metalen buisje dat het bloedvat stabiliseert en het vat langer openhoudt. Een nadeel van deze behandeling is dat dit buisje dicht kan slibben.

MCG-promovendus Rik Groenewegen onderzocht nieuwe strategieën om het dichtslibben van de stent tegen te gaan. Uit zijn onderzoek blijkt dat het cholesterol verlagende medicijn rosuvastatine het langzaam dichtslibben van de stent (in-stent restenose) tegengaat. Het medicijn candesartan vermindert in-stent restenose niet. Hiermee bevestigt Groenewegen de resultaten uit eerder onderzoek. Ook vergelijkt de promovendus twee verschillende typen stents. Het onderzoek laat zien dat zogeheten drug eluting stents tot minder in-stent restenose leiden dan bare metal stents. Toepassing van de drug eluting stent gaat echter gepaard met een vertraagde genezing van de vaatwand, zo toont Groenewegen aan. Om de voor- en nadelen van de verschillende soorten stents goed tegen elkaar af te kunnen wegen, is nader onderzoek nodig.
Rik Groenewegen (Heerenveen, 1979) studeerde geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de afdeling experimentele cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Boston Scientific Corporation en AstraZeneca. Groenewegen is thans in opleiding tot cardioloog in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Rijksuniversiteit Groningen
Therapeutic and mechanistic explorations of instent restenosis in the rat aortic stenting model

Datum: 18 juni 2008

Promotie: H.C. Groenewegen, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Therapeutic and mechanistic explorations of instent restenosis in the rat aortic stenting model

Promotor(s): prof.dr. F. Zijlstra, prof.dr. W.H. Van Gilst

Faculteit: Medische Wetenschappen