Maatregelen voor aanpak Q-koorts

De ministers Verburg van Landbouw en Klink van Volksgezondheid stellen een meldplicht in voor veebedrijven die zijn besmet met Q-koorts, een ziekte die kan overgaan van dier op mens. De maatregel gaat donderdag in.

Besmette bedrijven mogen drie maanden geen stal uitmesten of mest uitrijden. Ook mogen ze geen bezoekers ontvangen. Er is een vaccin in ontwikkeling.

De ziekte lijkt op griep, maar kan uitlopen op zware longontsteking. In het gebied tussen Nijmegen en Den Bosch zijn de laatste weken meer dan honderd mensen besmet. Q-koorts komt vooral voor bij geiten- en schapenhouders. Alleen bij vroege signalen van uitbraken van Q-koorts bij dieren naar de humane, medische sector is adequate voorlichting, bescherming en behandeling bij mensen mogelijk. Snelle signalering en rapportage van Q-koorts op bedrijven moet bevorderd worden. Hier ligt een uitdaging voor twee doorgaans gescheiden werelden, LNV en VWA, en voor landelijke beleidsmakers, zeker nu Q-koorts endemisch lijkt in Noord-Brabant.

Alleen bij vroege signalen van uitbraken van Q-koorts bij dieren naar de humane, medische sector is adequate voorlichting, bescherming en behandeling bij mensen mogelijk. Snelle signalering en rapportage van Q-koorts op bedrijven moet bevorderd worden. Hier ligt een uitdaging voor twee doorgaans gescheiden werelden, LNV en VWA, en voor landelijke beleidsmakers, zeker nu Q-koorts endemisch lijkt in Noord-Brabant.

Op 25 mei 2007 meldde een arts-microbioloog van het Medische Microbiologisch Laboratorium (MML) te
‘s-Hertogenbosch aan de GGD Hart voor Brabant dat er in het ziekenhuis in Oss 2 mensen opgenomen waren met een atypische pneumonie die niet reageerden op de gebruikelijke antibiotica. De vraag was of er meer van dergelijke signalen waren. Vier dagen later meldde een huisarts uit Herpen, een landelijk dorp met 2.850 inwoners gelegen tussen Oss en Nijmegen, aan de GGD dat hij de laatste weken opvallend veel patiënten – tussen de 30 en de 60 jaar – met een longontsteking of respiratoire klachten had gezien. Hij stuurde meerdere patiënten in, waaronder de 2 patiënten waarover de arts-microbioloog al had bericht. Microbiologisch onderzoek toonde in eerste instantie Mycoplasma pneumoniae aan (6/19 positief). Hoewel in de regio al enkele meldingen van Q-koorts bekend waren, dachten de betrokkenen pas later aan de mogelijkheid van Q-koorts. Op 11 juli bleek dat meerdere patiënten uit Herpen een positieve Q-koortsserologie hadden.

Recente artikelen