“Inzichtelijk en procesbeheersing: waar staan gemeenten? Uitvoering van de Wmo 2008.”

0
207

Inzichtelijkheid en procesbeheersing binnen de Wmo:waar staan gemeenten?
In vervolg op het succesvolle rapport van 2007 heeft het WMO kantoor ook in 2008 een online enquête gehouden onder alle gemeenten om u hierbij het tweede onderzoeksrapport van het WMO kantoor te kunnen publiceren. We zijn nu anderhalf jaar verder maar hoe staat het nu eigenlijk met het inzicht in de uitvoering van de Wmo, is de procesbeheersing in orde? Gestandaardiseerde systemen, integrale ketenverantwoordelijkheid? Maar vooral: hoe oordeelt u als gemeente over de uitvoeringsprocessen binnen de Wmo?

Het tweede onderzoeksrapport is gecentreerd rondom het unieke punt van het eerste rapport: een onderzoek met de focus op de uitvoeringsprocessen binnen de Wmo. De inzichten anderhalf jaar na de invoering van de Wmo zullen anders zijn, gemeenten zijn verder in de inrichting van de Wmo front en back office, de operatie herindicatie is zo goed als achter de rug. Maar: hebben gemeenten het overzicht? Hebben gemeenten het gevoel optimaal met en binnen de Wmo aan de slag te kunnen?

Vorig jaar werd in het eerste rapport al de behoefte aan digitalisering aangegeven. “Inzichtelijkheid en procesbeheersing: waar staan de gemeenten?” laat zien dat gemeenten vooral gericht zijn geweest op zorg voor de burger, inrichting van het front office, de herindicaties. De echte slagen moeten en kunnen nu gemaakt worden. Waar en hoe, inclusief een blik op de toekomst met de nieuwe ontwikkelingen, dat kunt u vinden in het Wmo onderzoeksrapport van 2008. het rapport is gratis te verkrijgen via ons klantencontactcentrum tel. 040 – 2333707.