Belastingaftrek moet gehandicapten helpen, niet in problemen brengen

0
159

De SP wil dat het kabinet met een nieuw voorstel komt voor de gehandicaptenaftrek, en de bezuinigingen terugdraait. SP-Kamerlid Renske Leijten: “Het enige positieve wat ik aan het nieuwe voorstel heb kunnen ontdekken is dat alle chronisch zieken en gehandicapten voor een toeslag in aanmerking komen. Maar het is onverteerbaar dat bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen er in het gunstigste geval 5 procent op achter uit gaan. Deze mensen hebben nu al weinig te besteden, ze zouden er juist op vooruit moeten gaan, in plaats van achteruit!”

Mensen die veel ziektekosten hadden, vooral chronisch zieken en gehandicapten, kunnen deze kosten aftrekken via de belastingen in het kader van de regeling Tegemoetkoming buitengewone uitgaven. Op deze regeling is veel kritiek, vooral dat er veel mensen geen gebruik van maken en bij zo’n kwetsbare groep is dat niet gewenst. Het kabinet stelt voor dat er een beperkte aftrekmogelijkheid over blijft. Daarnaast krijgen chronisch zieken en gehandicapten een vast bedrag ter compensatie van de kosten die zij maken. Leijten: “Klinkt mooi, maar dit is gewoon een ordinaire bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten. Dit jaar wordt al 400 miljoen bezuinigd op de regeling en nu moet er nog eens 250 miljoen extra bezuinigd worden. De compensatie is een schijntje bij wat er nu kan worden afgetrokken. Dit heeft niets te maken met sociaal beleid.”

De Chronisch zieken en gehandicaptenraad (CG-raad) heeft het Nibud gevraagd om de inkomenseffecten van deze nieuwe regeling door te laten rekenen. Daaruit blijkt dat vooral de zwakste groep, de mensen die in verpleeghuizen of in gehandicapteninstellingen verblijven, er het meeste op achteruit gaan.

Wat de SP betreft gaan deze bezuinigingen niet door, en behouden we nog even de huidige regeling. Leijten heeft positieve verwachtingen van het debat volgende week: “In het najaar zeiden de coalitiepartijen niet akkoord te gaan met een nieuwe regeling als deze inkomensachteruitgang zou betekenen voor chronisch zieken en gehandicapten. Ik ga er dan ook vanuit dat we samen met de andere partijen kunnen gaan werken aan een socialere versie van de gehandicaptenaftrek.”

Bron: SP