Acute zorg en Chronische zorg zijn één

0
210

Naarmate de kwaliteit van chronische zorg lager is, neemt het beroep op spoedzorg toe. Dit is de eerste van vijf stellingen in een editorial van het peer reviewed, wetenschappelijke International Journal of Integrated Care (IJIC), waarin wordt gepleit voor integratie van chronische zorg en spoedzorg. Ondergetekende is hoofdredacteur van dat tijdschrift en auteur van dit editorial. Mijn andere vier stellingen zijn de volgende:

2. Spoedzorg is vormt vaak de start van chronische zorg bijvoorbeeld bij een CVA.

3. Alertisering van chronisch zieken en hun partners bevordert een tijdig en juist beroep op acute zorg

4. Telemonitoring voorkomt spoedzorg

 

5. Een chronisch zieke is gebaat bij een geïndividualiseerd crisisplan.

In het editorial licht ik deze vijf stellingen toe en verwijs ik voor onderbouwing naar diverse onderzoeken. Wil je het editorial lezen? Surf naar www.ijic.org  Die website biedt ook de mogelijkheid je gratis te abonneren op het IJIC en bevat auteursinstructie voor wie een artikel over ketenzorg wil aanbieden.

 

Guus Schrijvers