En jawel vorige week hebben we weer een staaltje “onbetrouwbare” overheid meegemaakt

Al jaren is men binnen de sector Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT) bezig met de implementatie van een nieuw financieringsmodel, op last van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat om het zogenaamde Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).

Op zich is er met de methode van afrekenen helemaal niets mis, zeker als je met elkaar afspreekt dat ook werkelijk wordt betaald voor de dienst is geleverd. Maar dat blijkt in de praktijk toch iets anders. Naast alle problemen die de thuiszorg heeft als gevolg van de omschakeling naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een omschakeling van de duurdere HV2 naar de lagere HV1 productie, blijkt nu ook dat er te weinig geld is om alle aanvragen te honoreren.

Daarnaast blijkt het berekenen van een prijs voor een ZZP voor de verpleeg- en verzorgingshuizen toch bijzonder moeilijk. Sinds 2007 is de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) druk bezig met het vaststellen van de prijzen per ZZP en in een circulaire is een fasering afgegeven over het bekend worden van de prijzen.

En wat blijkt…. De prijzen die in april bekend zouden worden, komen pas in juli en zijn over de hele linie 5% lager. Daar kun je als zorginstelling gewoon niet op anticiperen. 5% minder budget betekent gewoon 5% van het personeel naar huis, want op de andere kosten kan al bijna niet meer worden bezuinigd.

En dan ga ik me helemaal zorgen maken over het bekend worden van de definitieve prijzen in november 2008. De meeste instellingen hebben hun begroting dan al ruimschoots klaar en bij de Raad van Toezicht liggen. Als de prijzen dan weer fors naar beneden afwijken dan verwacht ik voor 2009 een warm en rumoerig jaar met volop financiële problemen voor een sector die het toch al niet gemakkelijk heeft.

Promundo

Promundo
Promundo -professionals in Advies en Management- levert sinds 2005 advies-, interim- en projectmanagement. Het bedrijf bestaat uit experts werkzaam in zes aandachtsgebieden: Finance & Control, HRM, Informatiemanagement, Facility Management, Safety & Security en Inkoop & Logistiek. Promundo adviseert profit en non-profit organisaties in het vertalen van strategische uitgangspunten naar tactische en operationele bedrijfsvoering en verzorgt de daarbij behorende implementatie.

Klanten van Promundo zijn o.a. Rabobank, ING, Samsung, De Staatsloterij, ROC Nijmegen, ROC van Amsterdam, Hogeschool InHolland, UMC Utrecht, Stichting Zorgcentra de Betuwe, Universiteit Utrecht, Schiphol, Port of Rotterdam, gemeenten Arnhem, Eindhoven en Amsterdam, Ministerie van BUZA, EZ, LNV, OCW.

Recente artikelen