WSBVC-Raad komt op 8 en 9 september bijeen in Angers, Frankrijk

Array

Geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst van de ministers van volksgezondheid van de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 8 en 9 september 2008

Op 8 en 9 september 2008 vindt in Angers, Frankrijk een informele bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van de bescherming van de volksgezondheid in het geval van gezondheidsbedreigingen – Health security.

Het Franse voorzitterschap heeft Health security tot een belangrijk agendapunt gemaakt voor het komend halfjaar. Op de agenda van de Informele Raad staan in het kader hiervan drie korte presentaties en twee case studies. Het doel is om meer inzicht te krijgen in hoe de EU zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op en het best kan handelen in het geval van gemeenschappelijke gezondheidsbedreigingen.

Eurocommissaris Vassiliou zal de (toekomstige) ontwikkelingen toelichten van het Europese gezondheidsveiligheidssysteem, in het bijzonder het EWRS (Early Warning and Response System). Vervolgens zal Zsuzsanna Jakab, directeur van het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), evalueren hoe bij gezondheidsbedreigingen het EU systeem functioneert. Tot slot zal de Franse DG-Volksgezondheid Houssin een presentatie geven over de uitkomst van het Eurogriep seminar, dat vooraf zal gaan aan de Informele Raad.

De twee fictieve case studies gaan over een ernstige uitbraak van infectieziekten. De case studies zijn erop gericht de Europese ministers zich gezamenlijk te laten buigen over het beheersen van een gezondheidscrisis op Europees niveau. De verwachting is dat Frankrijk zal pleiten voor meer EU coördinatie in geval van ernstige uitbraken van infectieziekten. Afstemming van maatregelen, communicatielijnen en voorbereiding zijn belangrijke thema’s daarbij.

De vorige Eurocommissaris Kyprianou heeft geprobeerd om op EU-niveau een noodvoorraad antivirale middelen op te bouwen. Destijds was er geen solide financiele onderbouwing van het voorstel en er was onvoldoende nagedacht over de verantwoordelijkheidsverdeling. Daarnaast was de inzet van deze middelen voorbehouden aan de Europese Commissie. Deze tekortkomingen maakten dat Nederland zich, met een aantal andere lidstaten, gedistantieerd heeft van het plan voor een Europese voorraad. Frankrijk heeft aangegeven, met behulp van de case studies, de discussie over het gewenste niveau voor een noodvoorraad weer te willen voeren.

In het algemeen vindt Nederland dat landen eigen voorzorgsmaatregelen moeten nemen met betrekking tot gezondheidsbedreigingen, inclusief de aanleg van eventuele noodvoorraden. In Nederland zijn noodvoorraden dan ook op nationaal niveau aangelegd. Mocht het tot een internationale noodvoorraad komen – waar Nederland op zich ook niet tegen is – dan kan Nederland dit alleen ondersteunen mits er ondermeer wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten: solide financiering; heldere bevoegdheidsverdeling; toegankelijkheid voor alle betrokken lidstaten; heldere protocollen voor opslag, distributie en prioritering en heldere bevoegdheid tot gebruik.

Nederland acht EU coördinatie op het gebied van uitbraken van infectieziekten van belang. Informatie uitwisseling en het harmoniseren van maatregelen kan tot een betere bestrijding leiden.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen