Wie is de eigenaar van uw medisch dossier?

Array

Wie is de eigenaar van het dossier: de patient of de hulpverlener/de instelling?

De vraag wie eigenaar is van het dossier is niet eenvoudig te beantwoorden. Het Burgerlijk Wetboek geeft geen duidelijk uitsluitsel. In 1996 heeft de toenmalige Nationale Raad voor de Volksgezondheid in een advies gesteld, dat de arts niet de eigenaar is van het medisch dossier in de betekenis die het burgerlijk recht geeft aan die term. De arts is bewaarnemer van het dossier en verantwoordelijk voor het behoud ervan. De vraag omtrent de eigendom is ook een aantal keren aan de orde geweest bij gerechtelijke procedures. Deze leveren geen helder beeld op. In de literatuur wordt wel gesteld, dat de rechtspraak geen aanknopingen vindt voor een eigendomsrecht van de patient. In de praktijk is te zien dat sommige ziekenhuizen stellen dat de hulpverlener c.q. het ziekenhuis eigenaar is.Vraagbaak Psychiatrie en recht / druk 1
Vraagbaak Psychiatrie en recht / druk 1


De rechten van de patient in relatie tot het dossier zijn opgenomen in de Wgbo en de WBP. Het recht op inzage, aanvulling, correctie en vernietiging, blijven dan ook onverkort van toepassing. De hulpverlener is uiteraard wel eigenaar van de drager van de gegevens, zoals de dossiermap of de computer.


Bron: Vraagbaak Psychiatrie en recht; 400 veelgestelde vragen
Onder redactie van GGZ Nederland
Vraagbaak Psychiatrie en recht / druk 1
Vraagbaak Psychiatrie en recht / druk 1

Sdu uitgevers. ISBN 978 90 121 2489 8
€ 30,-

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen