Hoe moet u kwaliteit zichtbaar maken?

0
384

De kwaliteitsgegevens voor de zorg komen uit de Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording die alle zorginstellingen dit jaar voor het eerst hebben aangeleverd en zijn gepubliceerd op kiesbeter.nl. De gegevens zijn openbaar en worden door verschillende partijen gebruikt. De inspectie gebruikt de gegevens bij haar gefaseerd toezicht. Bij deze vorm van toezicht wordt op basis van kwaliteitsindicatoren een inschatting gemaakt waar er risico’s zijn voor verantwoorde zorg. Mede op basis daarvan besluit de inspectie welke instellingen zij dat jaar een bezoek brengt. De rapportages die de inspectie maakt naar aanleiding van een inspectiebezoek worden gepubliceerd op www.igz.nl . Kies Beter gaat in de toekomst ook naar deze rapporten verwijzen bij de kwaliteitsgegevens van een instelling.

Omdat het om een eerste meting gaat zijn niet alle gegevens even goed te vergelijken. Het gaat nu vooral nog om relatieve vergelijkingen. De komende jaren wordt door de stuurgroep het systeem verder verbeterd. Het streven is om in de toekomst zoveel mogelijk zogeheten absolute normen te stellen, zoals een maximumpercentage voor valincidenten.

De website www.zichtbarezorg.nl geeft zorgprofessionals de mogelijkheid de door hen geleverde zorg zichtbaar te maken. Zorginstellingen kunnen er kwaliteitsinformatie invoeren. De website helpt de kwaliteitsprestaties van zorgaanbieders inzichtelijk te maken, en ook het oordeel van clienten over deze prestaties. Het is onderdeel van het programma Zorgbrede Transparantie.


Kwalitatief goede zorg is zorg die patientgericht, effectief, veilig en op tijd is en die toegesneden is op de behoeften van de individuele patient en client. Verschillende partijen zijn actief in het programma Zorgbrede Transparantie, dat inzicht moet geven in de kwaliteit van de geleverde zorg. Om patienten en consumenten de kans te geven om goed geïnformeerd te kiezen, is vergelijkbare en betrouwbare informatie nodig over de prestaties van zorgaanbieders, de kwaliteit van zorg en verschillen daarin. Op www.kiesBeter.nl en www.zichtbarezorg.nl is die informatie te vinden.

Omdat artsen, verpleegkundigen en verzorgenden vaak te maken hebben met kwaliteitsmetingen, is het handig om daar meer over te weten. Zichtbarezorg.nl geeft een overzicht van de kwaliteitsinitiatieven in de verschillende sectoren, van huisartsenzorg en ziekenhuizen tot gehandicaptenzorg. De site biedt ontwikkelde meetinstrumenten en tools voor gegevensverzameling, aangevuld met actuele ontwikkelingen in de verschillende sectoren.

Verder voorziet de website in een helpdesk helpdesk@zichtbarezorg.nl en zijn er antwoorden te vinden op veelgestelde vragen, goede voorbeelden, en links naar andere kwaliteitssites. Zichtbarezorg.nl helpt bij onder andere de verantwoording naar de Inspectie, voor keuze-informatie voor patienten, maar ook om interne zorgverbeteringen door te voeren.


Andere activititen zijn:


Vorig artikelAmsterdamse ambulances staken na geweld
Volgend artikelSprekend boek gaat online
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.