Hoog gebruik astmamedicijnen bij kinderen door moeilijke diagnose

0
118

Het vaststellen van astma bij jonge kinderen is erg moeilijk waardoor medicijnen erg vaak voorgeschreven worden. Dat blijkt uit het onderzoek van Mira Zuidgeest.Veel kinderen krijgen astmamedicatie. Uit een studie blijkt dat 36% van de kinderen een recept voor astmamedicatie heeft opgehaald voordat ze acht jaar oud waren. Uit een andere studie blijkt dat bij de helft van de kinderen die astmamedicatie kreeg voorgeschreven, geen astmadiagnose werd gesteld. Het vaststellen van astma is vooral bij jonge kinderen erg moeilijk. Vaak kijken artsen hoe kinderen reageren op de medicijnen om de diagnose zekerder te stellen. Veel kinderen krijgen dan ook maar één keer astmamedicatie.

Niet alleen de klachten van het kind maar ook de familie en huisarts bepalen of een kind astmamedicatie krijgt. Het aantal kinderen dat astmamedicatie voorgeschreven krijgt, verschilt sterk per huisarts, vooral wat betreft jonge kinderen. Voor kinderen onder de zes jaar loopt dit uiteen van 4 tot 25%. Ook dit heeft wellicht te maken met de moeilijke diagnostiek bij jonge kinderen met astmatische klachten.

Aan de andere kant zien we dat kinderen die op achtjarige leeftijd astma hebben vaak al meer en sterkere astmamedicatie gebruikten in de jaren daarvoor dan kinderen die op jongere leeftijd astmatische klachten rapporteerden maar geen astma hadden op achtjarige leeftijd. Het gebruik van astmamedicatie bij kinderen is dus niet zo willekeurig als soms lijkt.

Deze resultaten laten zien dat het belangrijk is om astmadiagnostiek en medicatiegebruik bij kinderen te verbeteren. Daarnaast is het nodig om gestarte astmamedicatie continu te evalueren om overmatig gebruik te voorkomen.

08-10-2008, 12:45 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Mira Zuidgeest, Farmaceutische Wetenschappen Proefschrift: Children and asthma medication – When is that inhaler just a breath away? Promotor 1: Prof.dr. H.G.M. Leufkens Promotor 2: Prof.dr.ir. B. Brunekreef Copromotor 1: Dr. M. Bracke Copromotor 2: Dr. H.A. Smit