Filosofiecursussen KNMG district XII Utrecht en omstreken

0
334

Filosofie in het najaar 2008
De filosofiecursussen van ons district kennen inmiddels een lange, gewaardeerde traditie. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor artsen van alle disciplines en alle leeftijden. Het biedt kansen om vanuit de verschillende perspectieven van de deelnemers bezig te zijn met levensvragen die een rol spelen in privé- en beroepsleven. Vragen die uitstijgen boven de dagelijkse dingen en er tegelijk veel mee te maken hebben. Door kennis te nemen van filosofische theorieen worden mensen door elkaar geschud en losgeweekt van geijkte denkpatronen.

Er staan drie nieuwe cursussen op het programma:

I Het Verlangen naar de Oneindigheid
Data: Dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur op 21 en 28 oktober, 4 en 18 november en 2 december 2008 Plaats: Mesos Medisch Centrum, locatie Overvecht

II Filosofie van de Geneeskunde – Vruchtbare Tegenstellingen? Data: Donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur op 25 september, 2, 9, 16 en 30 oktober 2008 Plaats: Mesos Medisch Centrum, locatie Overvecht

III Ironie en Nihilisme
Data: Donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur op 6, 13, 20 en 27 november en 4 december 2008 Plaats: Mesos Medisch Centrum, locatie Overvecht

Over de docent
Jan Prins studeerde filosofie en psychologie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde daar op een onderwerp betreffende de mechanisering van het wereldbeeld in Engeland tijdens de 17e eeuw. Hij schreef verder een aantal artikelen over de filosofie van Thomas Hobbes. Na een aantal jaren als onderzoeker en docent verbonden te zijn geweest aan de Universiteit van Utrecht, verzorgt hij tegenwoordig filosofiecursussen zowel speciaal voor ouderen als op volksuniversiteiten en geeft hij filosofieles op een middelbare school. Sinds het najaar van 2004 ontwikkelt en verzorgt Jan filosofiecursussen voor KNMG district XII Utrecht en omstreken.

Opgeven
U kunt zich opgeven door een e-mailbericht met uw gegevens te sturen naar: knmg.12@cantrijn.nl tot een week voor het begin van de cursus. Voor alle cursussen geldt een minimum van 10 en een maximum van 20 deelnemers.

Kosten en subsidie
De kosten bedragen ¤ 80,00 per cursus, inclusief syllabus. Voor studenten en artsen in opleiding geldt een speciale regeling. Het district betaalt een gedeelte van de cursuskosten. Graag bij opgave vermelden als u daarvoor in aanmerking komt!

Nog vragen?
Fons Mathot is de contactpersoon filosofie. U kunt bij hem terecht met vragen en suggesties. e-mail: amathot@umcutrecht.nl
tel.: 030-2433071

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.
e-mail: knmg.12@cantrijn.nl