Medewerkers GGZ vinden nieuwe financiering onverantwoord

0
196

De plannen van de regering om de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) anders te organiseren zijn volgens driekwart van de medewerkers in de sector onverantwoord. Dit blijkt uit een tussenrapportage van de SP-enquête GGZ. Staatssecretaris Bussemaker wil zogeheten zorgzwaartepakketen per patient gaan invoeren. Hiermee wordt een pakket van zorg vastgesteld voor een patient, en hoeveel de vergoeding is die daar voor staat. SP-Kamerlid Renske Leijten: “Dit komt totaal niet overeen met het soort zorg dat deze mensen nodig hebben. Het ziektebeeld kan snel veranderen, waardoor het pakket niet meer klopt. Dat moet dan ad hoc worden aangepast, met veel extra bureaucratie tot gevolg. Ook leeft er de vrees dat mensen met een ‘laag’ pakket buiten de boot gaan vallen, omdat instellingen denken dat ze geen goede zorg kunnen leveren voor de vergoeding die aan het pakket is gekoppeld.”


De SP enquêteert vanaf juni dit jaar onder de medewerkers van de GGZ. De plannen van de regering om marktwerking in te voeren, en daarmee extra bureaucratie, vallen slecht bij de 5000 respondenten. De staatssecretaris is van plan om per 1 januari 2009 zorgzwaartepakketten te hanteren voor mensen die langdurig op zorg (AWBZ) aangewezen zijn. Het idee is dat mensen met een zorgpakket snel over kunnen stappen naar een andere zorginstelling. Het probleem is dat de prijskaartjes die aan de pakketten hangen ontoereikend zijn. Leijten: “Daarbij hebben zorginstellingen ook constante kosten en die worden met deze pakketten niet meer vergoed. De financiering van een instelling wordt dus geheel afhankelijk van ‘het soort patienten’ dat zij verzorgt. Wanneer iemand met een hoog zwaartepakket overlijdt, dan valt dus een groot deel van de financiering plots weg. Iedereen begrijpt dat men op die manier geen continu zorg kan leveren, en dat mensen met een laag pakket hierdoor problemen krijgen om bij een instelling terecht te kunnen.”


De uitkomsten van de enquête onder werkers in de GGZ liegen er niet om. Leijten: “Driekwart van de mensen die hun mening gaven over de invoering van de zorgzwaartepakketten vindt de financieringsvorm niet voldoen. Iemand reageert met de treffende analyse dat het bij het bepalen van de pakketten gaat om moment opnames, terwijl de situatie in de geestelijke gezondheidszorg snel kan veranderen als bijvoorbeeld een patient stopt met medicijnen. De pakketten worden als zeer bureaucratisch beoordeeld, omdat er een continue indicatie van de zorg nodig is.”

De nieuwe vorm van financieren leidt in de gehele zorg tot onrust. Volgens Leijten komt dit omdat de vergoedingen van de pakketen nog niet vastliggen. Leijten: “We zien dat er zorgaanbieders zijn die mensen met een laag pakket niet ‘aannemen’ omdat zij verwachten dat zij niet de zorg kunnen geven voor het geld dat er tegenover staat. Wat de SP betreft gaat er een streep door deze vorm van betalen voor langdurige zorg. Er moet uitgegaan worden van duurzame behandeling en dat is precies wat in de zorgzwaartevisie totaal ontbreekt”