Overheid kan zich op vier niveaus voorbereiden op pandemie

0
298

De Nederlandse overheid kan zich volgens Ab Osterhaus op vier niveaus voorbereiden op een volgende pandemie. Vooral de mogelijkheden van prepandemische en vroegpandemische vaccinatie moeten serieus worden bekeken.


Osterhaus presenteert vandaag tijdens de Erasmus MC-publiekslezing Lof der Geneeskunst ‘Virussen Vogelvrij; is de dreiging te beteugelen?’ zijn inzichten op het gebied van de bestrijding van virussen uit de dierenwereld die mensen bedreigen. Hij laat zich tijdens deze lezing bovendien vaccineren tegen griep, omdat hij onlangs 60 jaar is geworden.

Bewakingssysteem
Professor Ab Osterhaus, hoogleraar Virologie aan het Erasmus MC, onderscheidt vier lagen waarlangs de Nederlandse overheid zich kan voorbereiden op een pandemie. Ten eerste niet-medische interventies, zoals het snel kunnen realiseren van een verbod op bijeenkomsten voor grote groepen en het sluiten van scholen. Ten tweede dient er een goed bewakingssysteem te zijn voor virusontwikkelingen in mens en dier. Volgens Osterhaus zijn we daar inmiddels al ver in. Ten derde moeten er voldoende antivirale middelen in opslag zijn voor het geval een pandemie uitbreekt. Dit is inmiddels gerealiseerd. Er bestaat echter altijd een kans dat virussen hiervoor ongevoelig worden. Daarom lijkt het gebruik van meerdere middelen aangewezen.

Strategie
Ten vierde (volgens Osterhaus momenteel de laag die de meeste aandacht vraagt) kan er een strategie ontwikkeld worden voor een prepandemische of vroegpandemische vaccinatie. Dat wil zeggen een strategie om snel grote groepen mensen te vaccineren net vóór of aan het begin van het uitbreken van een pandemie. Met name de laatste twee jaar zijn er bij de ontwikkeling van zulke vaccins grote vorderingen gemaakt. De Gezondheidsraad, waarvan Osterhaus deel uitmaakt, buigt zich op dit moment over deze problematiek.

Meer weten over de Erasmus MC-lezing? Ga naar de website van  Lof der Geneeskunst.