Gratis adviestraject inzet instrumenten informele zorg

0
182


Op het gebied van informele zorg zijn grote veranderingen gaande. Gemeenten hebben door komst van de Wmo meer mogelijkheden om eigen beleid te ontwikkelen, gericht op ondersteuning van de informele zorg (mantel- en informele zorg). Voor “het veld” betekent dit één van de vele veranderingen. Want ook problemen als vergrijzing, tekorten in de professionele zorg en de overbelasting van mantelzorgers vragen om een oplossing.

Ondanks dat er door MOVISIE voor veel van deze vraagstukken inmiddels kennis is ontwikkeld en vertaald in ondersteuningsinstrumentarium (handboeken, methodieken, trainingen, etc.), blijken deze onvoldoende toegankelijk voor gebruik door organisaties. Daarom is er een extra aanbod van MOVISIE voor mantelzorgsteunpunten, lokale informele zorgorganisaties, hulpdiensten en meldpunten. Zij kunnen samen met een MOVISIE adviseur een adviestraject doorlopen om een oplossing voor een actueel vraagstuk te vinden.

Heeft u belangstelling? Neem contact op met Antoinette Tanja, projectleider informele zorg MOVISIE.