NVMA en Prismant gaan samenwerken

0
210

NVMA gaat samenwerken met Prismant, het kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Voor beide partijen is deze samenwerking van grote meerwaarde, omdat zij hiermee ieder hun specifieke kennis optimaal kunnen inzetten ten behoeve van het proces van zorgadministratie in de Nederlandse gezondheidszorg.

De samenwerking heeft zowel betrekking op opleidingen als op de uitrol van ICD-10 binnen de ziekenhuizen. Wat opleidingen betreft valt te denken aan onderwerpenals medische terminologie, ziekteleer, coderen en registreren en het reeds genoemde ICD-10. Stuk voor stuk onderwerpen dus die voor de achterban van NVMA van grote waarde zijn. De NVMA weet aan welk cursusaanbod behoefte bestaat onder haar leden en is in samenwerking met Prismant optimaal in staat om deze cursussen inhoudelijk samen te stellen. Hiernaast heeft Prismant als toegevoegde waarde de uitgebreide ervaring in het verzorgen van trainingen.
Samen zijn NVMA en Prismant in staat een cursusaanbod te ontwikkelen dat
naadloos aansluit op de behoefte in de praktijk.

Wat de uitrol van ICD-10 binnen de ziekenhuizen betreft heeft NVMA de inhoudelijke
kennis in huis om dit proces zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Als
basis hiervoor geldt de uitgebreide ervaring die NVMA reeds heeft met ICD-9.
Prismant kan dit uitrolproces faciliteren met trainingen die het voor
de NVMA-achterban gaat verzorgen. Bovendien schrijft Prismant op dit moment
het plan voor de implementatie van ICD-10 binnen alle ziekenhuizen.

Beide partijen rekenen op een langdurige en vruchtbare samenwerking die een
significante kwaliteitsimpuls kan geven aan het proces van zorgadministratie en
informatie in de ziekenhuizen.