30 geneesmiddelenverpakkingen per Belg

0
208

In 2007 kocht elke Belg in de apotheek gemiddeld 30 geneesmiddelenverpakkingen, goed voor 470 euro. De regionale verschillen zijn groot. Consumptie en uitgaven liggen veel hoger in Franstalig Belgie. Brussel steekt er met 36,6 verpakkingen en 564 euro per capita met kop en schouders bovenuit. Dat blijkt uit confidentiele informatie van IMS, een bedrijf gespecialiseerd in geneesmiddelenstatistieken, dat het medische weekblad de Huisarts kon inkijken. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om via de apotheken ingezamelde gegevens en ze slaan op de globale omzet. Cijfers van de ziekenhuisapotheken zijn er niet in begrepen. Op basis van deze informatie was de geneesmiddelenconsumptie buiten de ziekenhuizen in 2007 goed voor bijna 5 miljard euro (4,974 miljard om precies te zijn). Ter vergelijking: in 2007 begrootte het Riziv in totaal voor circa 3,548 miljard euro terugbetalingen aan farmaceutische specialiteiten, aldus de Huisarts.De gemiddelde Belg kocht vorig jaar 30 geneesmiddelenverpakkingen in een apotheek. Bij een totale bevolking van 10,58 miljoen mensen, is dit meteen goed voor 317,5 miljoen verpakkingen.

Achter die globale, nationale gegevens gaan grote regionale verschillen schuil. De algemene tendensen zijn duidelijk. Limburg is met 26,2 verpakkingen en 433 euro per hoofd van de bevolking de provincie waar men veruit het minste geneesmiddelen consumeert. De Brusselse cijfers liggen zowel qua uitgaven (564 euro per hoofd) als qua aantal verpakkingen (36,6 per capita) het hoogst. De vijf Vlaamse provincies bevinden zich in de onderste en de vijf Waalse provincies in de bovenste helft van de statistieken. Bijgaande grafieken laten in dat verband niets aan de verbeelding over, aldus de Huisarts.

Grosso modo kocht de gemiddelde Franstalige in 2007 voor 520 euro geneesmiddelen, de doorsnee Nederlandstalige voor 450 euro. Globaal genomen betekent dit dat de geneesmiddelenconsumptie in Franstalig Belgie vorig jaar zo’n 15% hoger dan in het Nederlandstalige landsgedeelte.

Het geneesmiddelenverbruik per capita is veruit het laagst in Limburg. Evenzeer blijkt uit de cijfers dat Franstalig Belgie de toon aangeeft. Hoewel Luxemburg en Waals-Brabant de minst bevolkte provincies van het land zijn, scoren ze toch redelijk hoog met 32,7 en 32,6 verpakkingen per capita, schrijft de Huisarts.

Hoe kan men die toch wel aanzienlijke regionale verschillen verklaren? IMS blijft alleszins op de vlakte met zijn commentaar. Het bedrijf stipt aan dat koopkracht de mate waarin mensen geneesmiddelen kopen, beïnvloedt. En dat de Brusselse geneesmiddelenconsumptie zo hoog is, wil niet noodzakelijk zeggen dat de hoofdstedelingen veel medicijnen slikken. “Want,” dixit IMS in de Huisarts, “de hoge gemiddelde omzet per inwoner in stedelijke gebieden zoals Brussel valt te verklaren doordat de pendelaars niet in de populatie voor de berekening van het gemiddelde zijn opgenomen. De dagelijks aanwezige bevolking is hoger dan de effectief geregistreerde en verblijvende bevolking.”

Wel stelt IMS vast dat de omzet van de Brusselse apotheken gemiddeld 30% hoger ligt dan in Limburg. Toch hebben regio’s met een hoge gemiddelde omzet per apotheek niet noodzakelijk ook een hoge gemiddelde omzet per inwoner. In Limburg zijn er bijvoorbeeld erg weinig apotheken. Het gevolg is dat de omzet per officina er -op Waals-Brabant en Luxemburg na- toch tot de hoogste van het land behoort.

Tot slot merkt het bedrijf nog op dat “gezien de verschillende urbanisatiegraad, pendelstromen en dergelijke vergelijkingen tussen de regio’s moeilijk zijn en steeds met de nodige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden.”


Bron: Medinews

Vorig artikelDuidelijker regels scootmobielen
Volgend artikelAanpak overgewicht kinderen faalt
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.