NZa komt met nieuwe regeling voor financiering lege bedden

0
430

ActiZ en patientenvereniging LOC-LPR tekenen bezwaar aan tegen de korting op de compensatie voor lege bedden in verpleeghuizen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) presenteerde gisteren een voorstel voor de financiering hiervan.


Al jaren wordt er een discussie gevoerd in de AWBZ over het ontbreken van een regeling voor de financiering van leegstaande verpleeghuisbedden. Zonder een goede regeling, is er voor het verpleeghuis een financiele noodzaak om kamers steeds bezet te houden. Bij overlijden van een client moet een kamer direct de volgende dag weer bezet zijn. Dit beleid is zeer “clientonvriendelijk. Vorig jaar nam de kamer een motie van de SGP aan om te zorgen voor een goede regeling. ActiZ en LOC-LPR verzoeken nu in een brief aan de vaste kamercommissie van VWS om tijdens de begrotingsbehandeling deze motie navolging te geven.


Lege bedden
Gisteren kwam de NZa met een voorstel voor een zogenaamde “mutatieregeling” voor de financiering van lege bedden. Een leegstaand bed in een verpleeghuis kost €155. Na overlijden van een client is er sprake van een overgangsperiode, de zogenaamde “mutatiedagen”, voordat een bed bezet wordt door een nieuwe client. In het nieuwe voorstel van de NZa mag een verpleeghuis maximaal 13 mutatiedagen tegen een tarief van €55 declareren. Dit betekent een forse financiele teruggang die niet is op te brengen voor een verpleeghuis. Voor verzorgingshuizen bestond een betere regeling: een leegstaand bed werd gedurende 30 mutatiedagen vergoed tegen het geldende tarief. De NZa stelt nu voor om deze regeling bij te stellen naar diezelfde 13 dagen voor het verpleeghuis tegen een tarief van €55.


Forse verslechtering
De nieuwe regeling houdt een forse verslechtering in voor nabestaanden van verpleeg- en verzorgingshuisbewoners. Zij hebben straks maar heel kort de tijd om de een kamer van een overleden familielid te ontruimen. Voor aanbieders is de nieuwe regeling financieel onaantrekkelijk. ActiZ en LOC-LPR betreuren deze gang van zaken ten zeerste.