Zorgprofessionals hebben centrale rol in begroting VWS

0
257

In het Kamerdebat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) is er veel aandacht geweest voor Zorgprofessionals. Minister Klink streeft naar een integrale zorgverlening en financieringsstructuur en komt dit jaar nog met een brief over een functionele benadering van de eerstelijn. Daarnaast wil hij starten met 6 keten Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) voor chronische aandoeningen.


Ook staat minister Klink positief tegenover het voorstel voor gratis scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens beroepsverenigingen is deskundigheidsbevordering een van de sleutelfactoren voor veilige patientenzorg. Minister Klink staat positief tegenover het voorstel en heeft toegezegd naar de randvoorwaarden hiervoor te kijken. Ook ziet hij noodzaak in betere samenwerking in eerstelijnszorg, waarbij wijkverpleegkundigen een belangrijke rol vervullen. Helaas kunnen ZZP-ers  in de eerstelijnszorg zelf geen contracten met zorgverzekeraars gaan sluiten.De politiek heeft veel aandacht gegeven aan de rol van de wijkverpleegkundige. De politieke partijen in de Tweede Kamer hielden een pleidooi voor een meer integrale aanpak en samenhangende eerstelijnszorg, waarin de huisarts en wijkverpleegkundige nauw samenwerken. Hierbij gaf de politiek aan: buurtgerichte zorg, proeftuinen zoals de Vogelaarwijken dat op volkshuisvestingsgebied zijn, beroepstrots en deskundigheid. Ook heeft de politiek bij de minister aandacht gevraagd voor obstakels, die deze aanpak nu belemmeren, zoals verschillende financieringsvormen en schotten tussen de verschillende beroepsgroepen in de eerstelijn.


Bron: VenV

Vorig artikelOLVG start extra nazorg voor ouders pasgeborenen
Volgend artikelSymposium over dilemma’s in de jeugdzorg: ” Over de drempel. En dan?”
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.