Betere zelfcontrole bloed glucosemeter hard nodig

Array

Op 14 november, Wereld Diabetes Dag, wordt het startschot gegeven van een grootscheepse voorlichtingscampagne over het juiste gebruik van glucosemeters. Zo’n 300.000 mensen met diabetes controleren dagelijks het glucosegehalte in hun bloed. De uitslag van de glucosemeting levert waardevolle informatie op en kan er toe leiden dat de patient zelf de medicatie aanpast. Diabetespatienten blijken bij het voorbereiden van een glucosemeting echter vaak fouten te maken. Hierdoor wordt de uitslag van de test sterk beïnvloed.

Veel gemaakte fouten in de voorbereiding zijn het niet wassen van de handen, verkeerd bewaren van de teststrips, gebruik van een verlopen strip, verkeerd prikken of langdurig gebruik van dezelfde lancet.

Rol zorgverlener
Diabeteszorgverleners spelen een belangrijke rol bij het geven van instructie over goed gebruik van glucosemeters. Eenmalige instructie is niet voldoende. De komende maanden zullen diabeteszorgverleners daarom 100.000 instructiekaarten uitreiken aan mensen met diabetes. De instructiekaarten zijn gericht op het voorkomen van de meest gangbare fouten bij het uitvoeren van een glucosemeting door een patient.

Marieke Timmer

Marieke Timmer kan voor een serieus gezondheidsprobleem niet zonder de hulp van een echte zorgprofessional. Net zo goed als u voor het uitwerken van een communicatieplan, het ontwerpen van een logo, het bouwen van een website of het schrijven van een nieuwsbrief of folder op patienthoogte eigenlijk niet zonder de kwaliteiten van een communicatieprofessional kunt. Maar dan natuurlijk wel een met kennis van de zorgsector!

Recente artikelen