No Sun Run: huidkankerpreventie

Op zaterdagavond 21 september 2019 organiseert het Huidfonds voor de 3de keer de No Sun Run en zetten ze álles op alles voor meer huidkanker awareness. De No Sun Run vindt plaats tijdens de Damloop by Night. Huidkankerpreventie

Twintig jaar preventieonderzoek: jubileumpublicatie ZonMw

Preventie is niet alleen de taak van preventiewerkers of voorlichters: het werkt pas als er brede coalities ontstaan van zorg, publieke gezondheid en welzijn, met burgers als partners. En niet te vergeten de private partijen, van de plaatselijke supermarkt...

Gemeenten aan de slag met lokale preventieakkoorden

Steeds meer gemeenten gaan, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord, aan de slag met een lokaal preventieakkoord c.q. een lokale preventieaanpak. De VNG biedt ondersteuning via het programma Lokale Preventieakkoorden. Nationaal Preventieakkoord

Gezamenlijke ambities voor de mondzorg opgesteld

Beroepsverenigingen in de mondzorg, cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben gezamenlijk ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken de partijen deze ambities samen verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en...

12,5 miljoen dollar voor ontwikkeling humaan vaccin Rift Valley fever

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) werken in een nieuwe samenwerking aan de ontwikkeling van een vaccin tegen Rift Valley fever. Met ondersteuning vanuit het Horizon 2020 programma van de Europese Unie...