Preventie

Laura Punt

Maagverkleining als laatste optie voor jongeren met obesitas 

TEEN-BEST studie dient effectiviteit en haalbaarheid ingreep uit te wijzen Het aantal jongeren met ernstig overgewicht groeit. Bij sommige van hen geeft een uitgebreid begeleidingstraject gericht op het verkrijgen van een gezonde leefstijl, niet het gewenste effect. Ze hebben alles al geprobeerd, maar bereiken geen blijvend gewichtsverlies. Dit brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals […]

Lees Meer

Een gezonde samenleving begint bij de burger, politiek moet stoppen met curling

Voor een gezonde en zelfstandig werkende samenleving is meer nodig dan alleen financiële steun vanuit de overheid. De oplossingen uit de nota die CDA Tweede kamerlid Hilde Palland onlangs in het nieuws opperde, zoals forse verruiming van de bestaande kind regelingen en een grondige herziening van het verlofstelsel, is niet de oplossing. De overheid moet […]

Lees Meer