Resultaten Landelijke monitor Welzijn op Recept 2023

Afgelopen periode is door IQ Healthcare van het Radboud Universitair Medisch Centrum in samenwerking met het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept een onderzoek gedaan naar het bereik en de uitvoering van Welzijn op Recept in Nederland. Hieruit blijkt dat Welzijn op Recept een belangrijk onderdeel is geworden van de preventieagenda. Verder blijkt dat de focus moet blijven op de inwoner, domeinoverstijgend samenwerken een middel is tot transformatie en dat de implementatie en borging aandacht vraagt van betrokken op meerdere niveaus in de welzijnsorganisatie. .

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het aantal gemeenten dat met Welzijn op Recept werkt, is toegenomen. Welzijn op recept is hiermee verworden tot een landelijke beweging.Dit blijkt ook uit het feit dat het een regionale ketenaanpak is binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

De doelen van de landelijke monitor waren als volgt: inzicht krijgen in het bereik van Welzijn op Recept (aantal gemeenten en aantal verwijzingen) en de kwaliteit van de uitvoering vanuit het perspectief van de welzijnsorganisaties. Hiervoor zijn 256 welzijnsprofessionals werkzaam in 170 gemeenten benaderd.

Enkele belangrijke resultaten zijn:

  • Het aantal gemeenten waarin gewerkt wordt met Welzijn op Recept is toegenomen en Welzijn op Recept is verworden tot een landelijk beweging. Dit blijkt ook uit het feit dat Welzijn op Recept als ketenaanpak is opgenomen in het Integraal Zorgakkoord (IZA)/Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
  • De kwaliteit van de uitvoering verdient nog aandacht.
  • Binnen Welzijn op Recept worden vooral oudere inwoners met eenzaamheidsproblematiek verwezen.
  • Voor de organisatie van Welzijn op Recept in welzijnsorganisaties is een aantal aspecten goed geregeld. Wat vaak nog ontbreekt is een visie voor de samenwerking met zorg, sociaal domein en aanbieders van activiteiten.
  • In de samenwerking valt op dat nog niet alle essentiële elementen van Welzijn op Recept in de praktijk worden gebracht. Op operationeel niveau worden verwijsafspraken vaak wel gemaakt, alleen de meer bestuurlijke en tactische afspraken of randvoorwaarden ontbreken nog.
  • In sommige gemeenten is de beweging ingezet van verwijzen naar samenwerking in lerende netwerken. Het is interessant om deze ontwikkeling te stimuleren en volgen.

Algemeen conclusies en aanbevelingen die volgen uit deze monitor zijn:

  • De visie en focus van Welzijn op Recept moeten gericht blijven op het verhogen van het welbevinden van de doelgroep van Welzijn op Recept. Het middel voor deze transformatie is domeinoverstijgend samenwerken, waarbij ook de sociale basis meegenomen wordt. Dit vraagt om het opzetten van een lerende manier van werken, waarbij casuïstiekbespreking over de doelgroep, aangevuld met een registratie van verwijzen en terugkoppelen als onderdeel van een minimale dataset.
  • De betrokkenen op de verschillende niveaus (operationeel, tactisch, bestuurlijk) hebben hierin iedere een eigen rol en verantwoordelijkheid in de implementatie en het borgen van Welzijn op Recept.

Voor downloaden van het rapport zie: https://welzijnoprecept.nl/resultaten-landelijke-monitor-welzijn-op-recept-2023/

Bron: Coördinator landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen