NZa: consument moet altijd het meest geschikte medicijn krijgen

0
174

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Klink om de gemiddelde inkoopkosten van dure geneesmiddelen 100% te vergoeden. De NZa wil het systeem zo inrichten dat patienten altijd het medicijn krijgen dat het meest geschikt is voor hun situatie, maar dat ziekenhuizen wel worden gestimuleerd om zo efficient mogelijk in te kopen. Ziekenhuizen kunnen vaak kortingen bedingen van de fabrikanten bij de inkoop van dure geneesmiddelen. De NZa adviseert daarom ziekenhuizen de gemiddelde inkoopkosten te vergoeden, dus exclusief de kortingen en bonussen.


In januari van dit jaar heeft de NZa de minister al geadviseerd dure geneesmiddelen voor 100% te vergoeden. Uitgangspunt daarbij is dat de consument altijd het voor hem of haar meest geschikte geneesmiddel moet krijgen. In de afgelopen maanden heeft NZa onderzocht hoe het vergoedingssysteem zodanig kan worden ingericht dat er geen stimulans is om dure geneesmiddelen onnodig voor te schrijven omdat zij invloed uitoefenen op de kosten van de gezondheidszorg en daarmee op de verzekeringspremie van de consument.

Bij het bepalen van de maximumvergoeding houdt de NZa rekening met de gemiddelde hoogte van de kortingen die de ziekenhuizen ontvangen van de fabrikant. Zo wordt het ziekenhuis gestimuleerd om te onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen met de fabrikant. Deze kortingen komen uiteindelijk ten goede van de consument.

De NZa adviseert de minister de minister om doelmatig gebruik van dure geneesmiddelen te bevorderen via richtlijnen. In een richtlijn leggen artsen gezamenlijk vast wat in een bepaalde situatie goede en verantwoorde zorg is. Het volgen van richtlijnen bevordert dat dure geneesmiddelen alleen worden gebruikt als dit echt nodig is. Indien er een goedkopere variant voorhanden is van dezelfde kwaliteit moet de arts dit voorschrijven. Dit werkt alleen als een richtlijn gericht is op doelmatig geneesmiddelengebruik, op dit moment is dat niet altijd het geval. Ook doelmatig gebruik is in het belang van de consument: dure geneesmiddel drukken zwaar op de kosten van de gezondheidszorg, de consument betaalt daarvoor via de premie.

Dure geneesmiddelen zijn geneesmiddelen met extreem hoge kosten, voornamelijk gericht op de behandeling van verschillende vormen van kanker. De NZa bepaalt op advies van het CVZ welke geneesmiddelen als “duur geneesmiddel” worden aangemerkt. Momenteel zijn er 30 geneesmiddelen aangemerkt als dure geneesmiddelen en 8 als weesgeneesmiddelen.

Bijlage:

Advies Bekostiging dure- en weesgeneesmiddelen