Trimbos-instituut en WODC werken aan evaluatie drugsbeleid

0
340

Het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie evalueren het Nederlandse drugsbeleid.


Tijdens het Tweede Kamerdebat van 6 maart 2008 hebben de ministers van VWS, Justitie en Binnenlandse Zaken toegezegd een nieuwe drugsnota op te stellen. Ter voorbereiding op deze drugsnota zijn het Trimbos-instituut en het WODC gevraagd een evaluatie van dertig jaar drugsbeleid te maken.

Doel van de evaluatie is te onderzoeken in hoeverre de doelstellingen van het Nederlandse drugsbeleid gerealiseerd zijn. Het drugsbeleid is gericht op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van de risico’s van drugsgebruik voor het individu, zijn of haar directe omgeving en de samenleving als geheel. Het belang van de volksgezondheid staat voorop.

In de evaluatie staan verschillende vragen centraal. Wat zijn de achtergronden, doelstellingen en belangrijkste aannames van het drugsbeleid? Welke aanpak en welke resultaten zijn beoogd?

Hoe heeft het drugsbeleid zich ontwikkeld in de periode 1972-2007? In hoeverre is de beoogde aanpak in praktijk gebracht en zijn de beoogde resultaten gerealiseerd?

Waren er onbedoelde ongewenste en gewenste ‘neveneffecten’? Hoe staat Nederland er voor in vergelijking met andere landen? Welke conclusies kunnen op basis van deze vragen getrokken worden ten aanzien van het Nederlandse drugsbeleid?

Er wordt voor de evaluatie zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande informatiebronnen, zoals de Jaarberichten van de Nationale Drug Monitor, National Reports van de Reitox Focal Points, Annual Reports en databases van het EMCDDA. Ter aanvulling op de documentenanalyse zal een aantal sleutelfiguren op het terrein van het drugsbeleid worden geïnterviewd.


Samenwerking Trimbos-instituut en WODC
De evaluatie wordt door het Trimbos-instituut en het WODC gezamenlijk uitgevoerd. Het Trimbos-instituut neemt de thema’s en vragen voor haar rekening op het terrein van de volksgezondheid, preventie, zorg en behandeling, en ook de volksgezondheidsaspecten van overlastmaatregelen.

Het WODC gaat in op de thema’s en vragen op het terrein van de drugsgerelateerde criminaliteit en overlast, vooral op het terrein van de openbare orde en veiligheid.

Aan het internationale hoofdstuk wordt door beide instituten een bijdrage geleverd.