Huisartsen en jeugdgezondheidszorg gaan samenwerking verbeteren

0
160

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) hebben de brochure “Handreiking samenwerking huisarts-jeugdgezondheidszorg” uitgebracht. Vaker en beter samenwerken is volgens de drie organisaties noodzakelijk voor een goede, integrale eerstelijnszorg voor kinderen en jongeren. De handreiking is ontwikkeld door TNO.


De komst van de Centra voor Jeugd en Gezin maken een nieuwe visie op de samenwerking tussen huisartsen en de jeugdgezondheidszorg noodzakelijk. De “Handreiking samenwerking huisarts-jeugdgezondheidszorg” laat zien hoe dit partnerschap vorm kan krijgen. De handreiking geeft voorbeelden van goedlopende projecten op dit gebied en geeft handvatten voor de organisatie van de samenwerking. Daarmee geeft zij een antwoord op de centrale vraag wie wat doet in de zorg voor de jeugd en waar de verantwoordelijkheden voor die zorg liggen. Met gebruikmaking van de handreiking zijn huisartsen en jeugdgezondheidszorg nog beter dan in het verleden in staat gezamenlijk gezondheidsproblemen, kindermishandeling, opvoedings- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen te signaleren en aan te pakken.

De handreiking is te downloaden via de websites van de LHV, NHG en AJN.