Ziekenfonds 2.0: Agis komt met armenpolis voor Utrechters

Array

De gemeente Utrecht biedt ook de komende jaren Utrechters met een laag inkomen de mogelijkheid om zich goed en voordelig te verzekeren tegen ziektekosten. Na een Europese aanbestedingsronde blijft Agis Zorgverzekeringen de komende twee jaar de collectieve ziektekostenverzekering uitvoeren. Omdat de gemeente meebetaalt, is de premie van deze collectieve verzekering extra voordelig. Daarnaast heeft Agis de dekking op een aantal onderdelen uitgebreid. Zo krijgen Utrechters meer verzekering voor hun geld. Op dit moment doen ongeveer 15.000 verzekerden mee aan het collectieve contract. De gemeente Utrecht heeft al bijna tien jaar met Agis een collectief contract voor inwoners met een laag inkomen (alle U-pashouders). Wethouder Marka Spit van Sociale en Economische Zaken:”Utrecht heeft een ruimhartig armoedebeleid met diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen. De collectieve ziektekostenverzekering is daar een belangrijk onderdeel van. Goed verzekerd zijn tegen zorg- en ziektekosten is voor iedereen van belang.”

Voordelig
Deelnemen aan de collectieve verzekering heeft een aantal voordelen. Zo is er sprake van een uitgebreide aanvullende verzekering met extra vergoeding voor bijvoorbeeld tandheelkunde, brillen, orthodontie en diverse eigen bijdragen. Ook is het wettelijk verplichte eigen risico meeverzekerd. Het wettelijk eigen risico bedraagt in 2009 € 155 per jaar.

Agis geeft een korting op de basisverzekering van € 9,08 euro per maand. De gemeente Utrecht betaalt € 7,55 mee aan de premie van de aanvullende verzekering. Het voordeel voor een deelnemer bedraagt daarmee ongeveer € 200,- op jaarbasis.


Meer informatie?
De komende weken worden alle Utrechters die in aanmerking komen voor deelname aan de collectieve verzekering met een brief geïnformeerd. Mensen die nu al een Optimaal Basisverzekering van Agis hebben, hoeven niets te doen. Zij zijn ook volgend jaar goed verzekerd. Utrechters die in 2009 gebruik willen maken van de collectieve verzekering moeten in het bezit zijn van een U-pas en de overstap naar Agis vóór 15 december regelen. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/agis

Recente artikelen