Bewaarvloeistof nieren verbetert functie na transplantatie

Array

Onderzoekers van de afdeling niertransplantatie van het London Health Sciences Centre in Canada onder leiding van Patrick Luke, vergeleken de invloed van de bewaarvloeistof op postmortale donornieren.

De toevoeging van een stof die invloed heeft op de signaaloverdracht tussen cellen en de samentrekking van de bloedvaten, aan de vloeistof waarin een te transplanteren nier bewaard wordt, geeft een betere nierfunctie.


Nadat nieren zijn uitgenomen worden ze doorgespoeld met, en tot aan de transplantatie bewaard in, een speciaal samengestelde vloeistof. Voor deze studie werd telkens voor één nier de gangbare vloeistof gebruikt en voor de andere werd daar de calciumblokker verapamil aan toegevoegd. Dit is een stof die invloed heeft op de signaaloverdracht tussen cellen en de spieren in de wand van bloedvaten minder laat samentrekken waardoor de vaten verwijden. Het kan onder andere ingezet worden als medicijn tegen hoge bloeddruk.


Verder werden de nieren op de gebruikelijke manier getransplanteerd, naar vergelijkbare ontvangers. Na zes maanden en na een jaar was de nierfunctie veel beter bij de ontvangers van wie de nier bewaard was geweest in de vloeistof met calciumblokker: een gemiddelde creatinineklaring die 30 tot wel 45 procent hoger was dan in de controlegroep. Er was tijdens en na de transplantatie niet méér sprake van ongewenste reacties zoals een te lage bloeddruk.


Bron: Nier nieuws & Transplantation

Recente artikelen