FWO reikt de Oswald vander Veken Prijs uit 25.000 EUR

0
282

De “Driejaarlijkse Oswald VANDER VEKEN Prijs – Tumoren van het Locomotorisch Stelsel”, bekroont een originele en/of diepgaande studie tot de kennis van de tumoren van het locomotorisch stelsel, hun etiologie, preventie, diagnose en/of behandeling. De Prijs bedraagt 25.000 EUR en is voorbehouden aan onderzoekers die wonen en werken in een lidstaat van de Europese Unie. De prijs werd toegekend aan : Pancras C.W. Hogendoorn, MD, PhD Hoogleraar Pathologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (NL) en coördinator van het Europese Network of Excellence Eurobonet, gericht op pathologie en genetica van Bottumoren. voor zijn werk : “Molecular tumour pathology of tumours of the musculoskeletal system esp. cartilaginous tumours.”


Bot- en wekedelen tumoren zijn zeldzaam. Binnen deze groep tumoren zijn kraakbeenvormende tumoren het meest frequent. Ten gevolge van hun relatieve zeldzaamheid en complexe klinisch-radiologische, presentatie, pathologie en moleculaire achtergrond is het uiteenrafelen van hun fundamentele beginselen een pittige uitdaging. Professor Hogendoorn en zijn onderzoeksgroep hebben zich de afgelopen jaren gericht op de diagnostische en fundamentele aspecten van oncogenese van deze groep tumoren, teneinde vanuit een begrip van de ontstaanswijze wellicht behandelopties te ondekken anders dan chirurgie. Voor radiotherapie en chemotherapie zijn tot op heden deze tumoren zeer ongevoelig gebleken. M.b.t. diagnostiek heeft de nadruk gelegen op mbv punt tot punt correlatie van beeldvorming en histologie kenmerken van de tumoren te identificeren die gebruikt kunnen worden voor beeldvormende diagnostiek.


Tevens werden (immuun-) histologische criteria opgesteld en gevalideerd voor het onderscheid tussen goed- en kwaadaardige tumoren. Gebruik makend van zeer diverse technieken werd de moleculair genetische achtergrond in kaart gebracht waarbij o.a. de (tumor supressor) rol van de EXT genen in erfelijke en niet erfelijke tumoren werd ontrafeld alsmede het belang van de diverse hierdoor aangestuurde eiwitten. Tot slot werd een nieuw syndroom geïdentificeerd met het voorkomen van borstkanker en centrale chondrosarcomen bij relatief jonge vrouwen duidend op een mogelijke causale associatie tussen deze twee tumoren. Zijn groep op het Leids Universitair Medisch Centrum leidt thans een EC gesubsidieerd Network of Excellence op gebied van bottumoren (www.eurobonet.eu).