Amerikaanse onderzoekers ontdekken dodelijke leprabacterie


Onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben een dodelijke variant van de leprabacterie ontdekt. Zij rapporteren hierover in het decembernummer van het gezaghebbende tijdschrift American Journal of Clinical Pathology.

De onderzoekers, onder leiding van Dr. Xiang-Yang Han ontdekten dat tenminste vier patienten aan de gevolgen van een infectie met deze bacterie zijn overleden. Dit is opmerkelijk, omdat je aan de bekende vormen van lepra niet kunt overlijden.

Dr. Han werd in 2007 door een collega benaderd over een patient die lepra had en plotseling overleed. De patient bleek een bijzondere vorm van lepra te hebben, die de bloedsomloop in de huid blokkeert. Dit veroorzaakt afsterven van de huid over het hele lichaam, wat uiteindelijk leidt tot overlijden van de patient. Hoewel deze vorm van lepra al in 1852 is beschreven, is er nooit onderzoek gedaan naar de betrokken bacterie.

De onderzoekers analyseerden vervolgens een vergelijkbaar geval uit 2002. Dit betrof een patient wiens huid dermate was beschadigd, dat hij aanvankelijk op de brandwondenafdeling werd behandeld. In het weefsel van deze overleden patient werd de bacterie aangetroffen. Ook in Singapore zijn twee dodelijke gevallen toegeschreven aan deze dodelijke variant van lepra. Het ziektebeeld is erg afwijkend van de bekende soorten lepra. Wanneer een patient na een kort ziekbed op de hierboven beschreven wijze overlijdt, denkt men daarom niet snel aan lepra  

De leprabacterie behoort tot de groep mycobacterien, die bestaat uit 110 bekende soorten. Ook de tuberculosebacterie valt binnen deze groep. De nieuw ontdekte bacterie is door de onderzoekers Mycobacterium lepromatosis genoemd. Het onderzoeksteam werkt nu aan het beter begrijpen van deze bacterie en hoe hij de speciale vorm van lepra veroorzaakt. Zij proberen alle erfelijke eigenschappen van de bacterie in kaart te brengen en zoeken naar mogelijkheden om het organisme in het laboratorium te kweken. De bekende leprabacterie laat zich niet in het lab kweken, omdat hij in de miljoenen jaren van zijn bestaan de genen is kwijtgeraakt die noodzakelijk zijn om buiten een gastheer te overleven.

Lepra is een ziekte die zich na besmetting zeer traag ontwikkelt. De incubatietijd is gemiddeld twee tot zes jaar, met uitschieters van twintig jaar. Mede doordat lepra relatief weinig voorkomt, wordt de diagnose vaak pas gesteld als door zenuwbeschadiging het begin van verminking zichtbaar wordt bij de patient. Bovendien zijn de mensen die vermoeden dat ze lepra hebben vaak zo bang voor de sociale gevolgen van de ziekte, dat zij het zo lang mogelijk verborgen trachten te houden. Als een leprapatient op tijd met een medicijnkuur begint, kunnen gruwelijke verminkingen meestal worden voorkomen.

De Leprastichting heeft met belangstelling en zorg kennis genomen van het artikel en heeft haar medisch adviseurs gevraagd naar de mogelijke consequenties van deze ontdekking voor de bestrijding van lepra.