Klink informeert kamer over doorstart IJsselmeerziekenhuizen II

0
203

Op 27 november heeft minister Klink de kamer geïnformeerd (CZ/TSZ- 2897451) over het feit dat de MC groep, conform het advies van de heer Lodewick, 5 miljoen investeert in de IJsselmeerziekenhuizen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid over zal nemen.  De gezamenlijke overheden, Rijk, provincie Flevoland en de gemeente Lelystad, zijn bereid een substantieel bedrag van circa 9,5 miljoen euro ter beschikking te stellen. De minster van VWS neemt hiervan 4 miljoen voor mijn rekening, welke in de plaats komt van de borgtocht waarover Klink de kamer eerder heb geïnformeerd en die bij een faillissement ook betaald had moeten worden.
De gemeente NOP zou initieel een bedrag van 1.5 miljoen voor zijn rekening nemen, maar de gemeenteraad heeft hier tegen gestemd. Hoe deze 1.5 miljoen alsnog opgebracht kan worden is onderwerp van overleg.

 

Het ziekenhuis, de MC groep en Achmea hebben na de overeenstemming op 27 november 2008 de technische en juridische uitwerking, waaronder het uitwerken van het verzoek tot balanssteun aan de NZa, ter hand genomen. Momenteel wordt daaraan zorgvuldig gewerkt, daarom is de overname, die was voorzien op 8 december 2008, uitgesteld totdat dit proces is voltooid. Daarna kan de overname geformaliseerd worden.

Kamerstuk, 9 december 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten Generaal
Postbus 200018
2500 EA DEN HAAG

9 december 2008

CZ/TSZ-2899868

Geachte voorzitter,
In eerdere brieven heb ik aangekondigd dat ik u zou informeren als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen met betrekking tot de IJsselmeerziekenhuizen. Naar aanleiding van vragen van de Kamer hierover tijdens de TK-vergadering van dinsdag 2 december 2008 bericht ik u als volgt over de voortgang van de besluitvorming

Op 27 november heb ik u geïnformeerd (CZ/TSZ- 2897451) over het feit dat de MC groep, conform het advies van de heer Lodewick, 5 miljoen investeert in de IJsselmeerziekenhuizen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid over zal nemen.
De gezamenlijke overheden, Rijk, provincie Flevoland en de gemeente Lelystad, zijn bereid een substantieel bedrag van circa 9,5 miljoen euro ter beschikking te stellen. Ik neem hiervan 4 miljoen voor mijn rekening, welke in de plaats komt van de borgtocht waarover ik u eerder heb geïnformeerd en die bij een faillissement ook betaald had moeten worden.

De gemeente NOP zou initieel een bedrag van 1.5 miljoen voor zijn rekening nemen, maar de gemeenteraad heeft hier tegen gestemd. Hoe deze 1.5 miljoen alsnog opgebracht kan worden is onderwerp van overleg.

Ook is de ING bank als belangrijkste financier van het ziekenhuis bereid de financieringspositie te handhaven en aflossing gedurende 2 jaar te bevriezen, waardoor de liquiditeitspositie van het ziekenhuis verbetert.

De belangrijkste verzekeraar in de regio, Achmea, is bereid om een vordering op het ziekenhuis van 5,6 miljoen voor twee jaar uit te stellen op voorwaarde dat een vordering van 9 miljoen met betrekking tot de overdekking 2005/2006 gedurende de afronding van het proces gegarandeerd zal worden voldaan, zelfs in geval van een onverhoopt faillissement.

Balanssteun door de NZa op grond van de daartoe strekkende beleidsregel blijft noodzakelijk. Vanwege de continuïteit van zorg hecht ik zeer aan een zorgvuldig proces. Ik sta garant voor de vordering van Achmea die verband houdt met de zogenoemde overdekking uit de jaren 2005/2006, tot de afronding van de balanssteun door de NZa.


Toekomst ziekenhuizen

Zoals de partijen overeengekomen zijn, zal bij de doorstart van het ziekenhuis het advies van de heer Lodewick leidend zijn. In Emmeloord voorzien de plannen van de MC groep in uitgebreidere zorg dan geadviseerd door Lodewick, namelijk een polikliniek met transmurale medische faciliteiten zoals dagbehandeling, OK’s en uitgebreide diagnostiek. Tevens gaat de MC groep een samenwerkingsrelatie aan met het OLVG. De verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de plannen voor de IJsselmeerziekenhuizen ligt uiteindelijk bij het nieuwe bestuur. Ik verbind aan het ter beschikking stellen van dit bedrag wel de voorwaarde dat de ontwikkeling in het ziekenhuis streng wordt gemonitord onder andere door periodiek overleg tussen de Raad van Bestuur en de overheidspartijen.


Overnameproces

Het ziekenhuis, de MC groep en Achmea hebben na de overeenstemming op 27 november 2008 de technische en juridische uitwerking, waaronder het uitwerken van het verzoek tot balanssteun aan de NZa, ter hand genomen. Momenteel wordt aan bovenstaande zorgvuldig gewerkt, daarom is de overname, die was voorzien op 8 december 2008, uitgesteld totdat dit proces is voltooid. Daarna kan de overname geformaliseerd worden.

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink