Long Alliantie Nederland gaat van start op 1 januari

0
218

Per 1 januari 2009 bundelen Astmafonds en vele professionele organisaties hun krachten op het terrein van de zorg aan mensen met longaandoeningen. De bundeling heet Long Alliantie Nederland. Beoogd Alliantie voorzitter prof. Reinout van Schilfgaarde somde tijdens het congres op 12 december op het UMC Utrecht (zie ook berichten hierboven) op wat belangrijke actiepunten zijn van het programma. Ten eerste gaat het erom geïndiceerde preventie (aan individuele personen met verhoogd gezondheidsrisico bijvoorbeeld rokers en mensen met overgewicht) in het zorgverzekeringspakket te krijgen.


Ten tweede moet ook zorggerelateerde preventie daarin komen. Dat is preventie aan mensen die al een chronische ziekte hebben. Deze preventie is gericht op het voorkómen van verergering en exacerbaties. Het derde actiepunt betreft de vorming van zorggroepen rondom chronische longziekten. Daarvan bestaan er voor diabetespatienten thans bijna negentig en voor COPD zorg nog slechts drie. Deze zorggroepen zijn multidisciplinair van aard en verbinden nulde-, eerste- en tweedelijn. De zorggroepen omvatten soms tientallen professionals. Doel is kwaliteitsbevordering door elkaar te informeren over zorguitkomsten en elkaar te scholen over bijvoorbeeld een onderwerp als self management. De beoogde zorggroepen hebben een rechtspersoon. Het vierde actiepunt van de Long Alliantie Nederland wordt het tot stand brengen van Nationale Zorg Standaarden voor chronische longaandoeningen. Het vijfde punt is het bevorderen van ketencontractering, waarbij de genoemde zorggroepen een contract sluiten met zorgverzekeraars. De Power Point Presentatie van Van Schilfgaarde staat over enkele dagen op www.integratedcare.nl doorklikken op presentaties en colleges.