Rode Kruis Sociale Hulp Prijs 2008 voor vrijwilligers Nieuwegein

Rode Kruis district Lekstroom, afdeling Nieuwegein is de winnaar van de Sociale Hulp Prijs 2008 van het Rode Kruis. ‘Van vrijwilligers tot netwerkcoach’ verkozen uit 36 vrijwilligersprojecten
Rode Kruis district Lekstroom, afdeling Nieuwegein ontving de prijs tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Nederlandse Rode Kruis uit handen van voorzitter Elco Brinkman. Maar liefst 36 afdelingen activiteiten dongen mee naar de Sociale Hulp Prijs 2008. De prijs gaat naar het vernieuwende hulpproject ‘Van vrijwilligers tot netwerkcoach’. Daarin leidt de afdeling Nieuwegein, vrijwilligers op om mantelzorgers te helpen hun sociale netwerk te versterken en waar nodig uit te breiden.  

De winnende activiteit van Nieuwegein is gebaseerd op het principe ‘train de trainer’: de vrijwilliger wordt opgeleid tot netwerkcoach. Na de training tot netwerkcoach, worden vrijwilligers na de vervolgtraining zelf trainer. Daarna kunnen zij zelf een nieuwe vrijwilliger opleiden.
Het is zo een heel efficiente manier van inzetten van vrijwilligers en zeer vernieuwend, vindt de jury van het Rode Kruis, omdat het project een nieuwe groep vrijwilligers aanspreekt. Zelfredzaamheid van de hulpvrager staat centraal. Ook het feit dat het een continu proces is, waarbij de activiteit niet eenmalig is, sprak de jury aan. De vrijwilliger groeit uit tot de essentiele ondersteuner van de mantelzorger. In het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is ondersteuning van de mantelzorg een belangrijke taak van het Nederlandse Rode Kruis.

Sociale hulp Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis komt op voor chronisch zieken en gehandicapten en is al jaren actief om eenzaamheid te verlichten. Ruim 18.000 vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis helpen 55.000 vereenzaamden en chronisch zieken en gehandicapten met zogenaamde ´vriendendiensten´, zoals huisbezoeken, oppashulp, internetles, coaching en het opzetten van telefooncirkels. De Sociale Hulp Prijs betekent extra erkenning en waardering voor de activiteiten die districten van het Rode Kruis organiseren op het vlak van sociale hulp. De Sociale Hulp Prijs geeft deze lokale activiteiten zo meer bekendheid onder de doelgroep.