IJsselmeerziekenhuizen doen steunaanvraag van 29,5 miljoen

Array

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vandaag een steunaanvraag van 29,5 miljoen ontvangen van de IJsselmeerziekenhuizen. Het is het hoogste bedrag dat ooit bij de NZa is aangevraagd. De komende weken onderzoekt de NZa of het in het belang van de consument is dat er steun wordt verleend. Zorg moet voor iedere consument beschikbaar en bereikbaar zijn. Anderzijds is ook de betaalbaarheid van de zorg aan de orde, het steunbedrag moet immers worden opgebracht door de premiebetaler. Half januari neemt de NZa een besluit. Hieronder een aantal veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Op basis van welke criteria toetst de NZa of de steun wordt toegekend?
De NZa toetst een steunverzoek altijd op basis van 5 criteria. De belangrijkste daarvan is of de continuïteit van de zorg in die regio in het geding is. Uitgangspunt is dat iedere consument toegang moet hebben tot zorg en dat die zorg ook bereikbaar moet zijn. Er wordt dus gekeken wat er nodig is om die zorg te garanderen, wat is er al in de betreffende regio en waaraan ontbreekt het?Het verzoek wordt aan de hand van de volgende criteria getoetst:

  • Er moet sprake zijn van een negatief eigen vermogen
  • De continuïteit van de zorg moet in het geding zijn
  • Er moet een goed saneringsplan liggen voor de ziekenhuizen
  • De NZa moet vertrouwen hebben in de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en de Raad van Toezicht
  • Het ziekenhuis moet in staat zijn om tot een positief exploitatieresultaat te komen en daarmee het tekort op het eigen vermogen deels terug te verdienen

Maakt de NZa een zelfstandige afweging over het steunverzoek?
Ja, de NZa is daarin onafhankelijk. De NZa heeft de bevoegdheid om een steunaanvraag van een zorginstelling te beoordelen.

Is de NZa de enige partij die steun kan toekennen?
Ja. Wel kan de minister, als de NZa een steunverzoek afwijst, de NZa verzoeken de steun alsnog toe te kennen om hem moverende redenen. De NZa kan dit verzoek honoreren en daarbij eventueel aanvullende voorwaarden stellen.

Wat is balanssteun?
Klik hier voor beleidsregel CI-982/CA-174 (Steunverlening aan instellingen met financiele problemen)

Recente artikelen