Bouw AZ Alma in Eeklo loopt jaren vertraging op

Array

De bouw van het nieuwe ziekenhuis aan de Blakstraat in Eeklo zou in totaal, volgens berekeningen in 2007, zo’n 250miljoen euro kosten. De plannen zijn klaar, met een gebouw bestaande uit twee vleugels, verbonden door een open middenplein overdekt met glas. De ene vleugel herbergt de verplegingseenheden en de bedden. De andere vleugel omhelst onder meer de operatiekwartieren, het radiologisch centrum en de dialysecentra.De subsidiering voor het nieuwe ziekenhuis is op vandaag niet rond. Deze subsidiering is deels afkomstig van de Vlaamse overheid en deels van de federale overheid.

Op Vlaams niveau dienen de subsidies te komen van het VIPA. VIPA staat voor Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Dit fonds verleent onder bepaalde voorwaarden en binnen een bepaald budget financiele steun aan instellingen uit de gezondheids- en welzijnszorg die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Met andere woorden: wie investeert, kan investeringssubsidies bekomen. Ieder jaar worden vanuit het VIPA een aantal projecten gesubsidieerd. Dit kan gaan om projecten in woon- en zorgcentra, algemene ziekenhuizen of in andere instellingen uit de gezondheids- en welzijnszorg.

In 2007 werd het VIPA evenwel geconfronteerd met de sterk stijgende bouwindex, waardoor heel wat bouwprojecten in uitvoering veel duurder werden dan oorspronkelijk ingeschat. Als gevolg van deze evolutie is het VIPA-budget, dat gedurende de huidige regeringsperiode (= tot juni 2009) beschikbaar is, bijna uitgeput. Dit is sneller dan verwacht. Hierdoor worden toekomstige projecten (waaronder ook ons nieuwbouwproject) gehypothekeerd.

Ook op federaal niveau beweegt er heel wat. In mei 2007 werd er een nieuw ministerieel besluit uitgevaardigd door de federale overheid. Dit ministerieel besluit regelt de subsidiering van nieuwbouwziekenhuizen en is als dusdanig belangrijk voor ons. In dit ministerieel besluit worden de subsidieplafonds voor nieuwbouwziekenhuizen verhoogd en aangepast aan de realiteit anno 2008. Heel concreet betekent dit dat er meer subsidies beschikbaar kunnen zijn voor nieuwbouwprojecten. Men heeft op federaal niveau immers ingezien dat de oude subsidieplafonds niet meer volstaan om een nieuw ziekenhuis te bouwen dat volledig aangepast is aan de geldende normen en wetgeving. Op zich is dit een bijzonder positieve evolutie, ware het niet dat voor de concrete toepassing van dit ministerieel besluit op Vlaams niveau, er een akkoord moet zijn tussen de federale en Vlaamse regering. Gezien de actuele politieke situatie werd een dergelijk akkoord nog niet bereikt, waardoor we momenteel geen extra subsidie toegekend krijgen.

Hierdoor kan de realisatie van ons nieuwbouwziekenhuis ernstige vertraging oplopen. Bovendien wil AZ Alma te allen tijde vermijden dat de financiele gezondheid van het ziekenhuis aangetast wordt. Deze garantie kan niet gegeven worden indien we op vandaag zouden akkoord gaan met onvoldoende overheidssubsidie.

AZ Alma staat echter niet alleen met deze problematiek. Er zijn immers diverse Vlaamse ziekenhuizen die geconfronteerd worden met deze situatie. Wij verwijzen in dit kader trouwens ook naar het perscommuniqué van onze koepelorganisatie, het VVI (Verbond der Verzorgingsinstellingen), dat deze morgen op een nationale persconferentie in Leuven verspreid werd, en waarin deze situatie aan de kaak wordt gesteld (zie bijlage).

De raad van bestuur, het directiecomité en het VVI doen momenteel al het mogelijke om het dossier positief te laten evolueren, maar zijn in hoge mate afhankelijk van politieke beslissingen op het Vlaams en federaal niveau die op heden niet genomen worden. Wij hopen dat dit voor deze regio heel belangrijke dossier met de nodige sereniteit en krachtdadigheid over alle partijgrenzen heen wordt behartigd. De manier waarop de grondverwerving voor de nieuwbouw werd gerealiseerd, is een voorbeeld van die eendrachtige aanpak.


Bron: Medinews

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen