Innovatieve aanpak gaat diabetes vroegtijdig opsporen

0
217

19 miljoen euro voor ontwikkeling nieuwe medische technologieen
Net voor kerst gaat een grootschalig onderzoek naar diabetes type 2 – ook wel suikerziekte genoemd – van start. Bij het onderzoek zijn 7 Nederlandse universiteiten, 16 onderzoeksinstituten en bedrijven waaronder Danone Research en Schering-Plough betrokken. Het PREDICCt-onderzoeksproject ontvangt financiering van het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM). Tevens bieden de gezondheidsfondsen Diabetes Fonds, Nierstichting en de Hartstichting financiele ondersteuning.

Wereldwijd lijden 150 miljoen mensen aan diabetes type 2. Tegen 2025 zal dit getal, door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met overgewicht, naar verwachting verdubbelen. Hoofdonderzoeker prof. dr. Marten Hofker, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen: “Diabetes is al een groot maatschappelijk probleem en wordt een nóg groter probleem. In Nederland hebben meer dan 600.000 mensen diabetes en de komende jaren zijn er nog vele honderdduizenden in aantocht mede als gevolg van veranderde voedingspatronen.” Daarnaast zijn er volgens Hofker ook 250.000 Nederlanders die niet weten dat ze diabetes hebben. Hofker: ”Diabetes type 2 is echt een sluipmoordenaar. In het begin zijn de klachten gering en merken mensen het niet. Maar op langere termijn zijn de risico‟s aanzienlijk met kans op hart- en vaatziekten, oogafwijkingen en nieraandoeningen.”Hofker is daarom ook „zeer verguld‟ met dit CTMM-onderzoeksproject, waarin vele universiteiten en bedrijven samenwerken en waarvoor bijna 19 miljoen euro beschikbaar is, inclusief de matching door de samenwerkende partners. In dit onderzoek wordt gezocht naar risico-indicatoren, zogeheten biomarkers, om diabetes en de complicaties daarvan vroegtijdig te kunnen voorspellen. Hofker: “Een van de doelen is het ontwikkelen van een bloedtest, waaruit moet blijken of organen al dan niet meer adequaat functioneren. Daarmee kun je dan voorspellen of mensen een grotere kans op diabetes hebben. Deze mensen krijgen medicijnen en/of het advies voldoende te bewegen en gezonder te gaan eten.”

Het onderzoek kan volgens Hofker ook uitmonden in nieuwe voedingsmiddelen die de kans op diabetes verkleinen. Diabetes type 2 is enerzijds genetisch bepaald en wordt anderzijds veroorzaakt door omgevingsfactoren als te weinig beweging en ongezond eten. De genetische factoren veroorzaken op zich geen diabetes, maar kunnen in combinatie met de omgevingsfactoren wel ertoe leiden, vertelt Hofker: “Ik zeg vaak: de genetica is het geladen geweer, de omgevingsfactoren halen de trekker over. Vandaar dat voeding zeer belangrijk is. Er zijn ook aanwijzingen dat de voeding voor en vlak na de geboorte het risico in het verdere leven bepaalt. Dat zijn zaken die we in dit onderzoeksproject verder gaan uitzoeken.”


Bert Kuipers, algemeen directeur van het Diabetes Fonds: “Diabetes type 2 is een groot maatschappelijk probleem, dat de komende jaren steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd zal treffen. Niet voor niets heeft het ministerie van Volksgezondheid van diabetes een speerpunt gemaakt en komt er een nationaal actieprogramma. Dit CTMM-project kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere preventie van diabetes type 2.”

Dr. Judith J. Dasselaar, programmamanager Nierstichting Nederland: “Wereldwijd krijgen miljoenen mensen chronisch nierfalen als levensbedreigende complicatie van diabetes. Als we dankzij PREDICCt de biomarkers op het spoor komen, die bij mensen met diabetes type 2 kunnen voorspellen of er op termijn nierfalen zal ontstaan, dan biedt dat unieke kansen voor de preventie van nierfalen.”

Dr. Hans Stam, directeur van de Nederlandse Hartstichting: “Diabetes kan leiden tot ernstige hart- en vaatziekten. Voorkomen is altijd veel beter dan genezen. Vandaar dat wij dit onderzoek, dat moet leiden tot een vroege diagnose van diabetes, ook ondersteunen.”
Het topinstituut CTMM financiert onderzoeksprojecten waarin innovatieve medische technologieen en diagnostische methoden worden ontwikkeld voor de belangrijkste chronische aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Oogmerk is dat patienten zo snel mogelijk baat hebben van de onderzoeksresultaten. In de projecten van CTMM werken universiteiten, kleine en middelgrote bedrijven en multinationals samen.

———————————————————————————
Over CTMM Het CTMM (Center for Translational Molecular Medicine) is een Nederlands publiek-privaat samenwerkingsinitiatief dat zich inzet voor bevordering van de technologische ontwikkeling in de moleculaire geneeskunde, gericht op een vroege diagnose en op het individu afgestemde behandeling van oncologische, cardiovasculaire en neurodegeneratieve aandoeningen en infectie-/ autoimmuun ziekten. Dit zijn de vier typen hoofdaandoeningen die tot de belangrijkste oorzaken behoren van mortaliteit en verminderde kwaliteit van leven in de westerse wereld. De werkwijze van het CTMM berust op het stimuleren, evalueren en financieren van multidisciplinaire projecten, met bijdragen en actieve medewerking van in Nederland gevestigde universitaire instellingen en bedrijven. Alle CTMM-projecten worden streng beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad en worden ter goedkeuring voorgelegd aan een raad van toezicht. Voorwaarde voor goedkeuring is dat de projecten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de toepassing van onderzoekskennis in de klinische praktijk. Het CTMM ontvangt subsidie van de Nederlandse overheid (50%), universitaire instellingen (25%) en het bedrijfsleven (25%). Meer informatie vindt u op www.ctmm.nl
CTMM High Tech Campus 12a 5656 AE Eindhoven


De partners binnen het PREDICCt project:

 • Industriele partners
 • Academische partners
 • Gezondheidsfondsen
 • BG Medicine
 • Leiden Universiteit Medisch Centrum (LUMC)
 • Diabetes Fonds
 • Da Vinci Europe Laboratory Solutions
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+)
 • Nierstichting Nederland
 • Danone Research
 • Radboud Universiteit Nijmegen – Medisch Centrum (UMC St Radboud)
 • Nederlandse Hartstichting
 • DiagnOptics Technologies
 • Technische Universiteit Eindhoven TU/e
 • Hans Mak Instituut
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Hycult Biotechnology
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Maastricht Instruments
 • Universiteit Leiden (UL)
 • MeDaVinci Demecal Europe BV
 • Medipark BV
 • Microscan
 • Oroboros Instruments GmbH
 • Percuros BV
 • Schering-Plough
 • Spinnovation
 • TNO Quality of Life
 • U-Protein Express BV

Op www.ctmm.nl vindt u meer informatie over (een aantal van) de betrokken partners en gezondheidsfondsen (klik op Projects / Cardiovascular / Predicct)