CellSearch vindt niet alle typen borstkanker

0
793

Cellsearch, een door de Amerikaanse Food en Drug Administration goedgekeurde test om bij borstkankerpatienten in het bloed circulerende tumorcellen te detecteren en prognostische informatie te verzamelen, is mogelijk niet geschikt voor toepassing bij alle subtypen borstkanker. Dr. Anieta Sieuwerts en collega’s van de afdeling Interne Oncologie publiceren hun bevindingen met betrekking tot de CellSearch-test op 30 december aanstaande in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Journal of the National Cancer Institute. De CellSearch-test van de farmaceutische firma Veridex is kort geleden goedgekeurd door de Amerikaanse Food en Drug Administration. Het was de bedoeling dat de test ook in Nederland bij vele duizenden mensen per jaar gebruikt zou gaan worden. Volgens het Erasmus MC wordt de test voorlopig niet meer gebruikt voor het aantonen van kanker. Eerst moet meer onderzoek worden gedaan naar de deugdelijkheid van de methode.

Van borstkanker zijn, op basis van genetische profielen, vijf typen te onderscheiden: basaal, HER2-positief, luminaal A, luminaal B en ’normal-like’. Deze subtypen hebben allemaal een andere ontstaanswijze en reageren verschillend op de diverse behandelingen. Voor ’normal-like’ borstkanker is nog geen specifieke vorm van therapie beschikbaar.


Op basis van genetische profielen zijn vijf subtypes van borstkanker te onderscheiden: basaal, HER2-positief, luminaal A, luminaal B en het zogenaamde ‘normal-like’ subtype. Deze subtypes hebben allen een andere ontstaanswijze en reageren verschillend op therapieen tegen borstkanker. Met name de ‘normal-like’ borstkankercellen vertonen agressieve kenmerken. Voor dit subtype zijn (nog) geen specifieke therapievormen beschikbaar.


Uit het onderzoek van dr. Anieta Sieuwerts en collega’s , werkzaam in het Josephine Nefkens Instituut en Erasmus MC — Daniel den Hoed, blijkt dat de CellSearch-test niet in alle gevallen waarbij borstkankercellen
in het bloed aanwezig zijn, effectief is om de aanwezigheid van deze cellen aan te tonen. Tijdens het onderzoek bleek dat met de test de aanwezigheid van tumorcellen van het ‘normal-like’ subtype niet kon
worden aangetoond. De test was wel succesvol in het aantonen van de andere subtypes. De onderzoekers concluderen dat nieuwe testen nodig zijn om juist cellen van het ‘normal-like’ subtype te herkennen.

CellSearch is een test die, op basis van een specifiek antilichaam, circulerende borstkankercellen uit het bloed kan vangen. De test wordt gebruikt om het aantal circulerende tumorcellen te meten vóór en tijdens
de behandeling. Eerdere studies hebben laten zien dat patienten die na aanvang van een therapie een vermindering van het aantal circulerende tumorcellen hebben, een grotere kans hebben goed te reageren op de therapie dan patienten waarbij dit niet het geval is.

Het was de bedoeling dat de test ook in Nederland op grote schaal gebruikt zou gaan worden. Volgens het Erasmus MC is dat voorlopig van de baan. De test kan wel worden gebruikt om te zien of een bepaalde therapie aanslaat.

Bron: ErasmusMC