Stimuleren van je baby: Zin of Onzin?

Tijdens je zwangerschap zorg je voor de beste omstandigheden voor je kindje om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Je kunt een stap verder gaan door je ongeboren kind daarin actief te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat het vroegtijdig stimuleren van je kind – dus al voor de geboorte – zinvol is. De vraag is alleen: hoe ver ga je?


Baby-Plus Methode

Dr. Brent Logan, ontwikkelingspsycholoog uit Oregon USA, ontwikkelde de Baby-Plus Methode. Met wetenschappelijk onderzoek toonde hij aan dat deze methode de genetische en intellectuele potentie van het ongeboren kind verhoogt. De toepassing van Baby-Plus is eenvoudig: je laat je kindje twee keer per dag een uur naar speciale geluidsopnamen luisteren, die je via een apparaatje op je zwangere buik afspeelt. Hierdoor, stelt Dr. Logan, wordt de groei en ontwikkeling van de hersentjes gestimuleerd. Dr. Sarah Brewer, arts en wetenschapper, onderschreef deze methode en publiceerde in 1998 het boek: Super Baby − boost your baby’s potentional from conception to year 1.

Geheim

Het geheim van de Baby-Plus Methode is eenvoudig. Een foetus produceert tweemaal zoveel hersencellen dan het daadwerkelijk nodig heeft. Deze overcapaciteit is niet functioneel omdat de cellen onderling geen verbindingen aangaan; 40 – 75 % van de cellen sterft voor de geboorte af. Door de hersenen te prikkelen met geluid gaan de cellen onderling meer verbindingen aan. Dr. Logan stelt dat hierdoor meer cellen behouden worden en de hersencapaciteit toeneemt.


Er is echter ook een andere benadering, bijvoorbeeld vanuit de cognitieve ontwikkelingspsychologie: het verloren gaan van hersencellen is juist noodzakelijk ten bate van de cellen die zich onderling verbinden en versterken. Dit is het principe van leren.


De foetale stimulatie met geluid is bovendien eenzijdig en het is onduidelijk hoe lang het effect na de geboorte intact blijft.


Stress versus rust

Muziek en prettige geluiden hebben tijdens de zwangerschap wel degelijk een positief effect op de foetale groei en ontwikkeling. Uit proeven met babyratjes blijkt dat degene die met prettige muziek werden gestimuleerd na hun geboorte intelligenter en inventiever waren dan ratjes die niet aan geluid werden blootgesteld. Babyratjes die daarentegen werden ‘gepest’ met hard, irritant geluid (stress) liepen duidelijk achter in hun groei en ontwikkeling.


Voor zwangere vrouwen geldt eveneens dat rust en ontspanning − al dan niet begeleid door prettige muziek − een positief effect heeft op je kindje. Stress heeft een negatieve invloed.

 

Muziek en ontwikkeling

Ook na de bevalling heeft muziek een positief effect op je kind. Baby’s genieten van het nadoen van geluidjes, peuters vermaken zich met dansen en wiegen en kleuters leren ritme en rijm herkennen. Uit wereldwijd onderzoek bij schoolkinderen blijkt dat actief muziek maken zelfs nog een groter effect heef. Het bevordert de integratie en het sociale gedrag, stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en bevordert een hogere IQ.

 

Nature of nurture

Sommige deskundigen en wetenschappers zeggen dat aanleg − nature − de ontwikkeling van je kind bepaalt. Anderen zeggen dat omgeving en opvoeding − nurture − een belangrijke rol speelt. Dr. Peter Tellegen, wetenschapper verbonden aan de Universiteit in Groningen, ontwikkelt intelligentietests voor kinderen en stelt dat de mix van aanleg en omgeving bepalend is voor de ontwikkeling van het kind.

Kinderen ontwikkelen zich in fasen en via vaste patronen. Je kind zal bijvoorbeeld niet eerder lopen dan staan, en niet eerder lezen dan praten. Het is zeker zinvol om je kind te stimuleren in zijn ontwikkeling, maar voor alles is een tijd, dus forceer niets.

Tussen 0 – 4 jaar verloopt het leerproces voornamelijk via voorbeeld: samen met jou willen ze alles ontdekken en jij bent je kinds leukste speelgoed! Door jouw positieve aanmoediging krijgt je kind een gevoel van zekerheid, vertrouwen, eigenwaarde en liefde.


Wat biedt je aan?

Baby’s nemen waar met al hun zintuigen, als een spons nemen ze alles in zich op. Ze voelen, bewegen, luisteren, kijken, grijpen en stoppen alles in hun mondje. Dit zijn de eerste stapjes in de ontwikkeling van je baby die je kunt stimuleren. Ze genieten van je gezicht en stem, van liedjes en zachte muziek, van lichamelijk contact, samen bewegen en spelen en van na-aap spelletjes. Alles is goed als het maar samen met jou is!

Speciaal voor baby’s is er de televisiezender Baby-TV. Deze zendt verantwoorde, korte programma’s uit met rustig beeld en geluid, in een langzaam tempo. Baby-TV biedt informatie aan op het juiste niveau en vereenvoudigt allerlei begrippen. De programma’s zijn gebaseerd op herhaling wat een gevoel van vertrouwdheid geeft. Kortom: een goed alternatief voor commerciele televisie!

Verder zijn er een heleboel leuke, verantwoorde babyboekjes, -cd-roms, -dvd’s en babymuziek te koop. Hun opzet is gelijk aan Baby-TV: eenvoudig, rustig en prettig, en door herhaling herkenbaar.

Het stimuleren van je kind via deze middelen is alleen effectief als het samen met jou gebeurt.

 

Hoe ver ga je in het stimuleren van je (ongeboren) baby

Het aanbieden van ontspanning, rust en zachte muziek heeft een positief effect op de groei en ontwikkeling van het ongeboren kind. Je kunt je kind tijdens de zwangerschap extra, actief stimuleren met bijvoorbeeld de Baby-Plus Methode. De resultaten hiervan zijn echter niet meetbaar.

Ná de geboorte is het zeker zinvol om de natuurlijke aanleg van je kind te stimuleren. Een belangrijke regel hierbij is: alles mag, niets moet en doe het samen!

Wees niet teleurgesteld als je kind zich niet direct ontpopt tot een nieuwe Einstein of Mondriaan. Het belangrijkste is dat het kind zich lekker voelt. Begrip, aanmoediging en liefde vormen een stevige basis voor het leerproces, de rest volgt van ‘nature’.

 

Verder lezen

‘Super Baby − boost your baby’s potentional from conception to year 1’, Sarah Brewer, Thorson/HarperCollins, 1998

Superbaby
Superbaby
Sarah Brewer


‘Het speel “goed” boek’, Marianne de Valck, uitgeverij SWP Amsterdam, 2006

Het speelgoedboek / druk 1
Het speelgoedboek / druk 1
Marianne de Valck

‘Contact maken met de baby in je buik’, Hester de Boer, uitgeverij De Toorts Haarlem, 1999

Contact maken met de baby in je buik
Contact maken met de baby in je buik
H. de Boer

‘Prille signalen’, Marjoleine Tel, uitgeverij Unieboek Houten, 1999

Prille signalen
Prille signalen
Marjolein Tel
Wat denkt mijn baby ?
Wat denkt mijn baby ?
Richard Woolfson

‘De pientere Kleuter’, Dr. R.C. Woolfson, Tirion uitgevers Baarn, 2001

De pientere kleuter
De pientere kleuter
Richard Woolfson

‘Creatieve intelligentie: stimuleer de creativiteit van uw kind’, Larry & Marge Belliston, uitgeverij De Kern Baarn 2000

‘Kinderen en muziek’, Cindy Rouwhorst, Het Spectrum Utrecht, 2005

Kinderen en muziek
Kinderen en muziek
C. Rouwhorst

‘Waar kijken ze naar?’, Martine Letterie/Peter Nikken/Annemarie Walken, Uitgeverij Zwijsen Tilburg, 2000

Waar kijken ze naar ? / Baby's & peuters
Waar kijken ze naar ? / Baby’s & peuters

www.kleineontwikkelingspychologie.nl

www.babyplus.com

www.muziekmaaktslim.nl

http://www.testresearch.nl; Dr. P.J. Tellegen, Universiteit Groningen

http://www.babypret.net/babyontwikspel.htm

http://www.fisher-price.com/nl/babygear/art_category.asp?c=bg_play

http://www.babyeinstein.com

Monique Hordijk

- freelance auteur, tekstschrijver, redacteur
- affiniteit met gezondheidszorg, vrouw & welzijn, kinderen, zwangerschap/ouderschap/
opvoeding

One thought on "Stimuleren van je baby: Zin of Onzin?"

  1. Martijn Hovinga

    BabyPlus is in Nederland en België verkrijgbaar via babynl.com

Comments are closed.

Recente artikelen