Wijkverpleging vaste taak thuiszorg

0
259

Grote organisaties kunnen ook kleinschalig en wijkgericht werken, stelt ActiZ. Zij doen dit al jaren. De omvang van een organisatie zit een wijkgerichte werkwijze niet in de weg. Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) pleit in het Financieel Dagblad (12-1) voor een grotere rol van de wijkverpleegkundige in de thuiszorg. Daar is ActiZ het van harte mee eens. Thuiszorgorganisaties zijn goed in staat wijkverpleging aan te bieden: zij doen dit al jaren en hebben dus veel expertise in huis. Fusies en schaalvergroting doen niets af aan de wijkgerichte aanpak.

Wijkgerichte aanpak
Een voorbeeld. Icare is een grote zorgaanbieder, die onlangs gefuseerd is met Evean. Zij leveren al jaren wijkverpleging. De client merkt niet dat hij zorg krijgt van een landelijke organisatie: de zorg wordt lokaal georganiseerd. In iedere wijk is een team van verpleegkundigen en verzorgenden. De wijkverpleegkundige van het team onderhoudt contact met de huisarts die zelf ook de weg weet te vinden naar de thuiszorg. Een team bestaat uit 12 a 20 mensen die hun clienten elke week een rooster geven.


Schaalvoordeel
De fusie levert voor de thuiszorgorganisatie voordelen op: ondersteunende taken zoals personeelszaken, inkoop, financien, en ict worden gebundeld en zijn daardoor goedkoper. Ook zorgprogramma’s worden centraal ontwikkeld, want de rayons krijgen dit alleen niet voor elkaar.


Randvoorwaarden
Heeft de overheid dan geen rol in de wijkverpleging? Jawel. De overheid schept de randvoorwaarden. De overheid stelt regels op voor de financiering en zorgt dat er voldoende budget is voor de wijkverpleging. De thuiszorgbranche pleit wel voor eenvoudiger regels: laat niet de client voor ieder handeling een indicatie aanvragen, maar geef hem een toegangskaartje tot de zorg. Dan hebben de wijkteams meer tijd voor de clienten in plaats van administratieve rompslomp.


Bron: www.Actiz.nl